Vyraj

digitální román

Vyraj je digitální román s prvky hry v podobě multimediální mobilní aplikace. Vypráví příběh Yrji – dívky žijící v post-apokalyptickým světě, kde je lidstvo decimováno, čas je kontaminovaný, věda a příběhy jsou ztracené. Nucená opustit svoji osadu, Yrja jde do podsvětí, kde objeví minulost a zvrátí osud jejího lidu. Originální příběh byl vymyšlen a napsán autorem. Hlavním prvkem projektu je typografie. Orientace textu se často mění; čtenář je tak nucen otáčet zařízení. Layout odráží události v příběhu: dlouhé řádky představují pohyb; bloky textu se používají pro statické scény. Když se děj větví, větví se i text – každá věta běží v jiném směru. Neobvyklý layout, např. čtení od zdola nahoru nebo RSVP (technologie rychlého čtení založena na zobrazování textu jako sekvence slov), se objevuje v částech příběhu o kontaminovaném čase. Čtenář může změnit čas slovesa, aby ovlivnil příběh – objevil jeho skryté části, změnil ho a posunul děj dopředu. Font Vyraj je použit pro označení interaktivních slov. Je to originální písmo, které kombinuje velká a malá písmena. Aby uživatel dokončil četbu a pokračoval do dalších částí, musí dát slovesa do správného tvaru. Typografie je doprovázena digitálními kolážemi, lineárními ilustracemi inspirovanými elektrickými diagramy a parallax animací. Autor spolupracoval s profesionální fotografkou, módní návrhářkou a skladatelem.