Stilla

Nástěnný reproduktor

Při tvorbě reproduktoru jsem se inspiroval dopadající kapkou vody na hladinu, kvůli podobnostem s přenosem zvukových vln v prostoru. Ty totiž stejně jako vodní vlny mohou rozprostřít svou energii do všech směrů pomocí mechanického vlnění, které se šíří látkami všech skupenství pomocí sil působících mezi částicemi. Na základě těchto podobností jsem si tedy nahrál 15 různých kapek a inspiroval se jejich zvukovou vlnou, kterou vytvoří kapka právě při dopadu. Vytvořil jsem mnoho různých 3D modelů, ale nakonec jsem se rozhodl vyjít z rotačního tvaru vytvořené pomocí křivky, vytvořené podle nahrávky