Koloběh oleje

Třídění kuchyňského oleje

V práci se zabývám tříděním kuchyňských olejů. Zaměřuji se na komplexní služby, od návrhu funkčního produktu pro uživatele, celkovým procesem až po odpadovou společnost. Při tvorbě jsem se zaměřila na problematická místa současného třídění olejů. Díky uživatelskému výzkumu se mi průběžně formovala nejen celková služba, ale i samotné produkty, které jsou její nedílnou součástí. vytvořila jsem nádoby na třídění oleje v domácnosti, vzala si již existující kontejner a usnadnila uživateli vylévání oleje z lahve přímo do kontejneru. Součástí je i informovanost obyvatel pomocí letáčku a webu.