Mobilní včelín

Veronika Vejmělková
Západočeská univerzita v Plzni

Udržitelný design

Cílem bylo vytvořit mobilní včelín, který bude mít veškeré zázemí pro včelaření. Hmyz ve světě ubývá, kvůli intenzivnímu zemědělství, užívání pesticidů, zkrácené trávníky, atd... Svou prací se na toto téma snažím upozornit a pobídnout ke včelařství nejen nové včelaře. Snažím se o dostupnost, cílím na střední třídu. V neposlední řadě myslím na funkčnost, udržitelnost a pracuji s malým prostorem. S mým návrhem včelínu je možné praktikovat lokální i kočovné včelařství na které jsou vypsané dotace. Předností práce jsou technologická specifika,vyřešena soběstačnost, sběr vody a napájení včel, atd