Fragmen Vitri

Omdřej Sláma
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Sada flétnových sklenic na šampaňské víno

Sada flétnových sklenic na šampaňské víno s experimentálním prvkem střepu, vyrobený přirozeným štěpením skla. Díky této technologii nelze sklenice dokonale duplikovat a každá se stává originálem. Živelnost hmoty střepu je v kontrastu se striktně stanoveným tvarem číše a dýnka. Název vychází s latinských slov fragmen (=zlomek) a vitri (=sklo).