Lavice Mycelium

Dominika Paulasová
Mendelova univerzita v Brně

Nábytek vytvořený přírodními procesy

Materiály na výrobu lavice Mycelium vznikly pomocí přírodních procesů. Bukový rám tvoří nosnou konstrukci pro sedák z pilin pojených podhoubím lesklokorky lesklé. Lavice minimalizuje negativní dopady na životní prostředí z hlediska celého životního cyklu výrobku. Použitý materiál vyniká biodegradabilitou a přírodním původem. Návrh je výstupem diplomové práce zabývající se možnostmi uplatnění mycelia v oblasti nábytkářství. Lavice splňuje požadavky produktu na Ekodesign a reflektuje aktuální potřeby nakládání s materiály, zavádění alternativních technologií a postupů do výrobních procesů.