S-PLY

Autonomní zásobování center metropolí

Metropole mají ve svém centru na malém a komplexním území ekonomii i větší než některých států, zásobovat takovou ekonomii je už teď velký problém. Aktuální zásobování velkých měst nákladními vozy projíždějicích celým městem na jednotlivé destinace přináší ekologickou zátěž, ekonomickou neefektivitu, blokování infrastruktury a estetické znečištění. Náš projekt přináší řešení přesunutím většiny této nákladní dopravy ve městě pod zem za využití metra bez zásahu do přepravy cestujících a zorganizováním zásobovací dopravy na ulicích města. Ve spol. se Škoda Group za podpory TA ČR.