Kolébka

Návrh dětské kolébky

V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se stručně zabývá historií dětského nábytku, typologií dětského lůžkového nábytku a jeho ergonomií, dále požadavky na dětské kolébky, aspekty ovlivňující chování dítěte, použité materiály a výrobní technologie. V praktické části bude popsán celkový postup návrhu a výroby dětské kolébky včetně rešerše a analýzy trhu. Zahrnuty jsou vlastní skici, vizualizace, fotografie z výroby a výsledný funkční model v