Ručně psaná písma

Předlohy pro psaní

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma ručně psaných písem. Zajímá mě jejich historický vývoj a užití, jelikož stále čerpáme právě ze starých vzorů. Myslím si, že bychom je měli více rozvíjet, přizpůsobit dnešnímu použití a hledat nové možnosti.  Snažím se obhájit a zdůraznit jejich vlastnosti, které jsou zajímavé a přínosné i v dnešním digitalizovaném světě. Také mě zajímá, jak by mohly současné skripty vypadat, jak nová písma určená primárně pro ruční psaní šířit dál.  Rozhodla jsem se navrhnout čtyři nové skripty a naučit se je psát. Tato písma nechci mít jen pro vlastní potřebu. Skripty prezentuji v samostatných složkách s popisem konstrukce znaků a návodem jak si je může osvojit i někdo další. Složky s abecedami chci v budoucnu využít na workshopech jako edukativní předlohu pro psaní. Každá složka obsahuje osm listů (formátu A3) s charakteristikou písma, mínuskovými znaky, verzálkovými znaky, číslicemi a dalšími znaky. Jsou zde také ukázky dalších možností jak lze písmo transformovat. Například změnou psacího nástroje.