Phởnetic

Autorské písmo

Phởnetic je experimentální písmo, které bylo vytvořené primárně s podporou diakritických znamének, obvzlášť pro vietnamštinu. Tvaroslovím písmo evokuje letteringové nápisy a vývěsní štíty v kombinaci se secesním písmem, které se objevují na fasádách domů napříč vietnamskými městy jakožto pozůstatky vlivu francouzské kolonizace. Samotné akcenty jsou zarovnané ve stejné výšce jako horní dotažnice verzálek, zatímco výška litery se proměnuje v závislosti na počtu a velikosti jednotlivých akcentů.