DIGITÁL

Adam Komůrka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vizuální komunikace Ateliéru Digitální design

Cílem této práce bylo vytvořit kampaň, propagující Ateliér Digitální design Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně. Ta bude zaměřena především na uchazeče o studium, tudíž studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Výsledkem by mělo být zvýšení počtu přihlášek v následujících dvou letech od spuštění kampaně. Vizuální styl je založený na písměně D, které mění svůj vzhled podle dané disciplíny, či příležitosti využití. Identita je tedy dynamická a vizuálně atraktivní, což je zapotřebí při komunikaci ke kreativním lidem.