DIGITÁL

Vizuální komunikace Ateliéru Digitální design

Cílem této práce bylo vytvořit kampaň, propagující Ateliér Digitální design Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně. Ta bude zaměřena především na uchazeče o studium, tudíž studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Výsledkem by mělo být zvýšení počtu přihlášek v následujících dvou letech od spuštění kampaně. Vizuální styl je založený na písměně D, které mění svůj vzhled podle dané disciplíny, či příležitosti využití. Identita je tedy dynamická a vizuálně atraktivní, což je zapotřebí při komunikaci ke kreativním lidem.