Festival Bollywoodského filmu

Vizuální styl filmového festivalu

Letošní jubilejní ročník tohoto nezávislého filmového festivalu přinesl poměrně velkou změnu v koncepci vizuální komunikace. Producent Radim Špaček a jeho organizační tým spolupracují se studentkou Dianou Hrdličkovou na novém vizuálním stylu, včetně nové znělky, merchandisingu apod. Vznikla současná, divoká, ilustrativní a emocionální koncepce, která se postupně začne implementovat do všech komunikačních kanálů.