ekipa

Jan Němec
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova

autobusová doprava

Jednotný vizuální styl autobusové společnosti ekipa jsem zpracovával jako praktickou část svého absolutoria. Vše vzniklo na popud toho, že mnoho menších dopravců opomíjí význam tohoto grafického souboru pro odlišení na trhu. Leckdo může snadno zaměnit různé dopravce mezi sebou a obtížně nalézt autobus, který hledá. Rozhodl jsem se navrhnout jednoduchý vizuální styl pro firmu, který zahrnuje vše nezbytné ve svém oboru (interiéry, exteriéry, piktogramy pro orientaci a další tiskoviny).