PROCHÁZKA STOLETOU RAJSKOU ZAHRADOU PALIČKOVANÉ A ŠITÉ KRAJKY | WALKING THROUGH

animovaný film jako průřez historií krajek

Animovaný film jako průřez historií krajek ze sbírek Střední umělecké školy textilních řemesel a Vyšší odborné školy textilních řemesel. Animated short film as a history overview of laces from Higher Vocational School of Textile Crafts and Secondary Art School of Textile Crafts' collection.