Mo(nu)mentální topografie

Veronika Opatrná, Oleg Zářecký
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vizuální styl společných výstav pěti galerií

Mo(nu)mentální topografie byl rozsáhlý výstavní projekt pěti galerií v Ústí nad Labem oslavující výročí 25 let od založení tamější Fakulty umění a designu UJEP. Vizuální styl projektu byl inspirován tématem – prozkoumáváním „kulturní mapy“ města, jeho minulosti a budoucnosti a lidských příběhů. Toto hledání pomocí lupy se objevuje v logu a oživá pomocí animace. Součástí vizuálu jsou také abstraktní mapy Ústí nad Labem vytvořené na míru pro jednotlivé galerie.