Vizuální styl interiérového studia

Materia

Vytvořila jsem vizuální styl smyšleného interiérového studia s názvem Materia. Toto téma sem si zvolila, protože jsem chtěla spojit dva své obory, grafický design a design interiéru. Pro smyšlené studio jsem vybrala latinský název Materia, což znamená objekt, materiál a látka. Chtěla jsem do loga a do celého vizuálního stylu dostat vše, co tato práce obnáší. Z počátku jsem přemýšlela nad nábytkem, materiálem a půdorysem. Nakonec vznikly piktogramy, které znázorňují vše, co tato práce obnáší a zároveň propojují celý vizuální styl.