FORM

Jan Buble
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Koncept nové české písmolijny (Concept of a new czech type foundry)

Diplomový projekt nové české písmolijny a jejího vizuálního stylu. Startovní balík čítá pět kompletních písmových rodin. Součástí konceptu je série pěti tištěných vzorníků prezentujících písma a webové stránky s možností jejich testování. Presentace sází zejména na ukázky použití písem. Diploma project of a new Czech type foundry and it's visual style. Initial package contains five complete type families. Projects consists of a series of printed specimens, showcasing each of the typefaces and also web page where you can test them. Promotion concept relies mostly on an "in use" examples.