Graphitical

Kristýna Londinová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

série plakátů na aktuální dění

Projekt Graphitical kriticky interpretuje aktuální témata a události z politické, společenské a etické oblasti. Dvanáct měsíců je vizuálně zachyceno v podobě informačního toku, pod jehož nátlakem se denně ocitáme. Série několika plakátů prezentuje přístup autorky ke sdělovacím možnostem grafického designu. Kromě tištěného výstupu ve formě novin, prezentuje projekt zejména video, které doplňuje plakáty o animační prvky. Projekt je koncipován pro dlouhodobou reflexi dění ve společnosti.