Památník Tomáše Bati

Adrián Gubrica
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vizuálna identita

Vizuálna identita pre pamätník Tomáša Baťu v Zlíne ako klauzúrna práca pre samotný pamätník. Pri tvorbe som vychádzal z pásov kopírujúcich jeho fasádu, ktoré som ako výrazný symbol umiestňoval na každý výstup, doplnený o typografiu a logo v čiernobielom prevedení, aby vizuál pôsobil minimalisticky v súlade s myšlienkou pamätníka. Pri externej komunikácii je možné prispôsobovať jednotlivé výstupy charakteru udalosti, ktoré však vďaka výrazným pásom zachovávajú identitu pamätníka.