Lesníček

MgA. Aneta Chmelová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

naučná hra o lese / educational game about the forest

Hra obsahuje dvě vydání. Herní krabice obsahuje vždy 4 tematické knihy, jejichž součástí jsou tematické magnety, které se do nich dají vkládat. Tyto magnety fungují také jako pexeso, na němž si děti mohou procvičit paměť i své znalosti o lese, které získaly po přečtení knih. The game contains two editions. The game box always contains four thematic books. Each book includes thematic magnets which can be inserted into the books. These magnets act as a memory game where the children can practice their memory and also the knowledge of the forest they gained after reading the books.