Dizajn 3D tlačiarne pre technológiu Contour Crafting

Zavedenie aditívnej výroby do stavebného priemyslu

Predmetom diplomovej práce je návrh priestorovo adaptibilnej 3D tlačiarne pre Contour Crafting. S cieľom zavedenia aditívnej technológie veľkých foriem do odvetvia stavebného priemyslu.