Money Heaven/Money Heaven

Diskografia hudobnej skupiny/Discography of a music band

Diskografia imaginárnej skupiny, spolu so všetkými propagačnými materiálmi, merchandise, koncertnými a tour plagátmi. Projekt je súborom menších vizuálnych identít pre každú vydanú platňu, v širšom kontexte tvorí pomyselnú identitu celej kapely. A discography of imaginary band, with all the promotional materials, merchandise, tour and gig posters. The project is a set of smaller visual identities for every released record, on a bigger scale it creates the possible identity for a band itself.