Esence Betonu

Markéta Masnicová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aromalampa a difuzér

Beton jako materiál má určité unikátní fyzikální vlastnosti, a to vysokou tepelnou akumulaci, nehořlavost nebo například pórovitost samotného materiálu. Těchto vlastností jsem využila při návrhu svých produktů. Konkrétně se jedná o aromalampu a difuzér. V aromalampě pracuji s tradičním použitím esenciální olej. Olej dle výběru uživatele se aplikuje na horní část lampy a následně se lampa zahřeje čajovou svíčkou. Olej vsáknutý do betonu po zahřátí ihned rozvoní váš interiér. V difuzéru jsem využila betonu jako materiálu, který díky pórovitosti tekutinu vsakuje sám a následně ji uvolňuje.