Vzpomínka

Hana Kužniarová
Technická univerzita v Liberci

Soužití rodiny

Dílo je inspirováno mojí vzpomínkou na dětství prožívané v intimitě rodinného kruhu. Tuto vzpomínku si spojuji se žlutým ornamentálním sklem s geometrickým vzorem, které obarvovalo světlo na schodišti. Přestože už tam dávno není, stále ho vidím a jeho medová barva je neodmyslitelně spjatá se záblesky z mých dětských let. Připomíná mi domov, pocit sounáležitosti, který cítíme, když jsme skutečně doma. Symbolem rodinného soužití je pro mě jídelní stůl, nad kterým se vznáší světelný objekt hřejivě obarvující naše pocity.