Podvěci

Ester Polcarová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podpora krásy

Podvěci jsou univerzální keramické objekty, které jsou specifickým jevištěm, ohraničeným prostorem, kde můžete položit věci všední i sváteční. Podvěci jsou místem pro vše, co si zaslouží být vidět.