Rub a Líc

Adam Pisca
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Sláva má často rodokmen pekla.

Pravdu o Alžbětě Bathory se už zřejmě nikdy nedozvíme, ale nevnímejme ji pouze přes legendy. Podívejme se na její život a osobu iz druhé strany. Není to jen textilní objekt, tapiserie. Je to artefakt, který se snaží poukázat na její osobu, jako celek, ne jen vyzdvihovat její určité kontroverzní vlastnosti. Doufám, že když si uvědomíme, že je třeba dívat se na obě strany problému, dospějeme k tomu, abychom neodsuzovali věci, problémy či lidi na první pohled. Zamysleme se nad tím, co všechno tomu předchází. Tapiserie do interiéru.