On-line registration for the Czech National Award
for Student Design 2017

„Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť (za své školy nebo za sebe) za předpokladu, že studenty zmiňovaných škol byli v době vzniku přihlašovaného soutěžního díla. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy. Mohou však soutěžit pouze práce, které vznikly po 1. lednu 2014 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže. Na přihlašovaných pracích nesmí být žádné identifikační údaje autora, tedy díla musí být plně anonymizována!“

The full text of the conditions is available in the menu.