Národní cena za studentský design 2014

Termín vyhlášení prestižní studentské soutěže se blíží a přináší změny! Letos se utkají práce z oborů vizuální komunikace!

Od letošního roku se budou v soutěži o Národní cenu za studentský design střídat v rytmu bienále samostatně práce oborů vizuální komunikace (grafický design, užitá a reklamní fotografická tvorba, digitální média, motion design, graffiti…) a v roce 2015 další obory (produktový design, průmyslový design, interiérový design, módní design aj.).

Letos soutěží práce z oborů vizuální komunikace!

Soutěžit mohou studenti a absolventi univerzit,vysokých škol, středních a vyšších odborných škol se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů s pracemi od roku 2012 do roku 2014.

V roce 2015 budou soutěžit práce z oborů produktový design, průmyslový design, interiérový design, módní design aj. za roky 2013 až 2015.

Soutěž je anonymní.

Soutěž je mezinárodní.

O co se soutěží?

Nejlepší práce získává titul Národní cena za studentský design 2014, další ocenění Excelentní studentský design 2014 nebo Dobrý studentský design 2014.

Vítěz získává finanční částku, týdenní pobyt v Českém centru v některé ze světových metropolí, luxusní hodinky Prim firmy Elton hodinářská, produkty firem Tescoma s. r.o. a IKEA ČR, dvoutýdenní zápůjčku elektromobilu smartelectric drive od firmy E.ON., a.s. a další atraktivní odměny.

Zkrátka nepřijdou ani ti, co získají excelentní nebo dobrý studentský design. Dostanou produkty firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR a další přitažlivé a poučné prémie…

Další ceny ve formě finančních částek udělují děkani Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Fakulty umění a designu ZČU v Plzni, Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, generální ředitel Národního technického muzea a ředitelka Uměleckoprůmyslového musea, Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea a Heineken.
Zvláštní ceny udělují Unie profesionálních designérů ČR, brněnská firma Finezza design a časopis Architekt.

Všechny práce budou zveřejněny na www.studentskydesign.cz, kde proběhne hlasování k udělení Ceny veřejnosti.

Novináři z asi 800 médií udělí Cenu novinářů.

Výstavy

Nominované práce budou vystaveny na Bienále grafického designu Brno a v galerii Era Svět v Praze. V roce 2015 se představí oceněné a další vybrané práce v galeriích Českých center ve světových metropolích.

Vyhlášení

Výsledky budou vyhlášeny 11.11. 2014 v Praze, tisková konference proběhne 11.11. v 11 hodin 11 minut v Praze.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V poslední době bylo vyhlášeno různými firmami a institucemi několik dalších soutěží studentského designu. Některé z nich mají v právním ujednání podmínku, že se studentům přihlášením dané práce zakazuje účast v jiné soutěži, prezentace na jiné výstavě apod. ČTĚTE PROTO VELMI POZORNĚ PODMÍNKY KAŽDÉ SOUTĚŽE, neboť se můžete přihlášením do nich vyloučit z dalších významných domácích a zahraničních soutěží a prezentací vaší práce (například i z Národní ceny za studentský design 2014!).

On-line registration for the Czech National Award
for Student Design 2014

’The competition is open for all current or ex-students of universities,colleges and high schools (while competitors can compete in the name of the school or on their own) if they were students of such schools at the time of creation of the registred artwork. Both individuals and author’s collectives are allowed to compete. Only works that were made after 1 January 2011 and that haven’t applied before can compete for award. No identification datas are permitted on registred artworks which means that all works have to be fully anonymised!‘

The full text of the conditions is available in the menu.