Prodloužení termínu přihlášek Národní cena za studentský design 2016 do 30. 6. 2016

Vzhledem k informacím, že se nemůžete pro přetíženost systému přihlásit do soutěže o Národní cenu za studentský design 2016 (pro obory vizuální komunikace) prodlužujeme termín do 30. 6. 2016!

Postup při přihlašování:

Zjistěte, zda na registrační poplatek přispívá škola (některé školy platí plnou částku, jiné její polovinu, některé školy studentům nepřispívají). Pokud poplatek platíte sami, uveďte jako osobu odpovědnou za fakturaci svoje jméno.
Nahrajete všechny požadované údaje a obrazovou dokumentaci na www.studentskydesign.cz (viz přiložený Průvodce).
V prvním červencovém týdnu dostanete z Design Cabinetu CZ registrační číslo a současně fakturu k zaplacení registračního poplatku. V případě, že registrační poplatek platí škola, dostane fakturu škola.
Na konci prázdnin se na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, www.moravska-galerie.cz a www.scd.sk dovíte, kdo postoupil do nominací. Těm, jejichž práce se dostaly do nominací zašle informační e-mail Design Cabinet CZ, sledujte proto poštu!
Nominované práce budou posuzovány mezinárodní porotou na počátku září v Moravské galerii v Brně, proto vás k doručení prací do Brna vyzve Moravská galerie!

Pokud byste měli technické problémy s nahráváním, obraťte se na MgA. Lucii Kaslovou: lucia.kaslova@volny.cz.

Na vaše práce se těší

Design Cabinet CZ

Moravská galerie v Brně

Slovenské centrum dizajnu

více na:
http://www.designcabinet.cz/prodlouzeni-terminu-prihlasek-narodni-cena-za-studentsky-design-2016-do-30-6-2016

  • Actual
  • News

Czech National Award for Student Design

Excellent Student Design

Outstanding Student Design

The Prize of Design Cabinet CZ

Prize of the Union of the Professional Designers of the ČR

Nominace na národní cenu za studenský design

Competition work