Práce nominované na Národní cenu za studentský design 2016

V tabulce v přiloženém odkazu je seznam prací, které ohodnotily během prázdnin dvě nezávisle poroty tak, že se dostaly do nominací na Národní cenu za studentský design 2016.

Informace o nominování byla zaslána autorům i pedagogům jak z Design Cabinetu CZ, tak s přesnými informacemi o termínu dodání k hodnocení mezinárodní porotou produkcí Moravské galerie v Brně.

Práce budou hodnoceny mezinárodní porotou 7. září 2016 v Moravské galerii v Brně.

Mezinárodní porota bude pracovat ve složení ve složení: MgA. Štěpán Holič (grafické studio Lemondesign), akad. soch. Alexandra Horová (Albatros Media), PhDr. Iva Knobloch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), MgA. Věra Marešová (vítězka Národní ceny za grafický design 2005), MgA. Tomáš Procházka (vítěz Národní ceny za studentský design 2014), PhDr. Marta Sylvestrová (Moravská galerie v Brně), Mgr. Mária Rišková (ředitelka Slovenského centra dizajnu).

Tajemnicí poroty je PhDr. Lenka Žižková (ředitelka Design Cabinetu CZ), zástupkyní tajemnice ing. arch. MgA. Květa Čulejová (Arsfabrika a Design Cabinet CZ), skrutátorkou studentka Kateřina Kostková).

15. září bude v Moravské galerii v Brně otevřena výstava vybraných prací Národní cena za studentský design 2016 * Nominace!!! Výstava potrvá do 30. října 2016.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Praze v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství 10. 11. 2016. V galerii nadace bude současně otevřena výstava oceněných prací Nový (z)boží! / New G(o)ods!

odkaz na tabulku:
http://www.designcabinet.cz/prace-nominovane-na-narodni-cenu-za-studentsky-design-2016

  • Actual
  • News

Czech National Award for Student Design

Excellent Student Design

Outstanding Student Design

The Prize of Design Cabinet CZ

Prize of the Union of the Professional Designers of the ČR

Nominace na národní cenu za studenský design

Competition work