Národní cena za studentský design 2016 – složení porot

První dvě poroty jmenované pro letošní ročník Národní ceny za studentský design podle klíče daného stanovami začínají pracovat ve složení:

Porota pro vyšší odborné a střední odborné školy

MgA. Lukáš Beran
Simona Blahutová
MgA. Pavlína Doležalová
MgA. Eva Havelková
MgA. Jana Hradcová
Ak. mal. Pavel Hrach
Mgr. Radka Jedličková
Akad. mal. Zbyněk Kočvar
Ivan Pelc
MgA. Martin Procházka

Porota pro vysoké školy a univerzity

Doc. MgA. Petr Babák (nepotvrdil)
Doc. Mgr. Art. Pavol Bálik (nepotvrdil)
Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Doc. ak. mal. Pavel Beneš
Mgr. art. Žaneta Drgová
Doc. MgA. Kristýna Fišerová
Dr. Akad. soch. Rostislav Illík
MgA. Petr Krejzek (nepotvrdil)
MgA. Mikuláš Macháček
Prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
Doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
MgA. Václav Skácel
Doc. ak .mal. Michal Slejška
MgA. Bohuslav Stránský
Doc. M.A. Barbara Šalamounová
Mgr. MgA. Václav Šlajch (nepotvrdil)

On-line přihláška do soutěže Národní cena
za studentský design 2016

„Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť (za své školy nebo za sebe) za předpokladu, že studenty zmiňovaných škol byli v době vzniku přihlašovaného soutěžního díla. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy. Mohou však soutěžit pouze práce, které vznikly po 1. lednu 2014 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže. Na přihlašovaných pracích nesmí být žádné identifikační údaje autora, tedy díla musí být plně anonymizována!“

Úplný text podmínek je k dispozici v menu.