Prodloužení termínu přihlášek Národní cena za studentský design 2016 do 30. 6. 2016

Vzhledem k informacím, že se nemůžete pro přetíženost systému přihlásit do soutěže o Národní cenu za studentský design 2016 (pro obory vizuální komunikace) prodlužujeme termín do 30. 6. 2016!

Postup při přihlašování:

Zjistěte, zda na registrační poplatek přispívá škola (některé školy platí plnou částku, jiné její polovinu, některé školy studentům nepřispívají). Pokud poplatek platíte sami, uveďte jako osobu odpovědnou za fakturaci svoje jméno.
Nahrajete všechny požadované údaje a obrazovou dokumentaci na www.studentskydesign.cz (viz přiložený Průvodce).
V prvním červencovém týdnu dostanete z Design Cabinetu CZ registrační číslo a současně fakturu k zaplacení registračního poplatku. V případě, že registrační poplatek platí škola, dostane fakturu škola.
Na konci prázdnin se na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, www.moravska-galerie.cz a www.scd.sk dovíte, kdo postoupil do nominací. Těm, jejichž práce se dostaly do nominací zašle informační e-mail Design Cabinet CZ, sledujte proto poštu!
Nominované práce budou posuzovány mezinárodní porotou na počátku září v Moravské galerii v Brně, proto vás k doručení prací do Brna vyzve Moravská galerie!

Pokud byste měli technické problémy s nahráváním, obraťte se na MgA. Lucii Kaslovou: lucia.kaslova@volny.cz.

Na vaše práce se těší

Design Cabinet CZ

Moravská galerie v Brně

Slovenské centrum dizajnu

více na:
http://www.designcabinet.cz/prodlouzeni-terminu-prihlasek-narodni-cena-za-studentsky-design-2016-do-30-6-2016

On-line přihláška do soutěže Národní cena
za studentský design 2016

„Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť (za své školy nebo za sebe) za předpokladu, že studenty zmiňovaných škol byli v době vzniku přihlašovaného soutěžního díla. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy. Mohou však soutěžit pouze práce, které vznikly po 1. lednu 2014 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže. Na přihlašovaných pracích nesmí být žádné identifikační údaje autora, tedy díla musí být plně anonymizována!“

Úplný text podmínek je k dispozici v menu.