Kdo získá cenu veřejnosti v soutěži o Národní cenu za studentský design 2016?

Chcete rozhodnout o tom, kdo získá cenu veřejnosti v soutěži o Národní cenu za studentský design 2016? Pak hlasujte!

Na webových stránkách soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/2016/voting představujeme všechny přihlášené práce do letošního ročníku soutěže zaměřeného na vizuální komunikaci.

Z každé e-mailové adresy lze hlasovat až pro dvacet vybraných prací!

Jedna vysokoškolská práce a jedna středoškolská práce s nejvyšším počtem získaných hlasů získá zajímavou odměnu!

Hlasování bude ukončeno 7.10. 2016 v 24 hodin!

Výsledky budou zveřejněny a ceny předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 10. 11. 2016 v 18 hodin v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha.

Na vaše volby se těšíme!

Design Cabinet CZ
www.designcabinet.cz
www.studentskydesign.cz

On-line přihláška do soutěže Národní cena
za studentský design 2016

„Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť (za své školy nebo za sebe) za předpokladu, že studenty zmiňovaných škol byli v době vzniku přihlašovaného soutěžního díla. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy. Mohou však soutěžit pouze práce, které vznikly po 1. lednu 2014 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže. Na přihlašovaných pracích nesmí být žádné identifikační údaje autora, tedy díla musí být plně anonymizována!“

Úplný text podmínek je k dispozici v menu.