• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Design Cabinetu CZ

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno

Cena studia ATAK Design

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce