$('#artwork_content').html("\u000A\u000A\u000A\u000A\u000A\u003Cul class\u003D\u0022gallery\u002Dul\u0022\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cli\u003E\u003Ca class\u003D\u0022fbox\u0022 href\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/1_jpg_1000x1000_q85.jpg\u0022\u003E\u003Cimg src\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/1_jpg_480x320_q85.jpg\u0022 alt\u003D\u0022Ján H. Blicha 1\u0022 height\u003D\u0022320\u0022 /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cli\u003E\u003Ca class\u003D\u0022fbox\u0022 href\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/2_jpg_1000x1000_q85.jpg\u0022\u003E\u003Cimg src\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/2_jpg_480x320_q85.jpg\u0022 alt\u003D\u0022Ján H. Blicha 2\u0022 height\u003D\u0022320\u0022 /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cli\u003E\u003Ca class\u003D\u0022fbox\u0022 href\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/3_jpg_1000x1000_q85.jpg\u0022\u003E\u003Cimg src\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/3_jpg_480x320_q85.jpg\u0022 alt\u003D\u0022Ján H. Blicha 3\u0022 height\u003D\u0022320\u0022 /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cli\u003E\u003Ca class\u003D\u0022fbox\u0022 href\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/6_jpg_1000x1000_q85.jpg\u0022\u003E\u003Cimg src\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/6_jpg_480x320_q85.jpg\u0022 alt\u003D\u0022Ján H. Blicha 4\u0022 height\u003D\u0022320\u0022 /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cli\u003E\u003Ca class\u003D\u0022fbox\u0022 href\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/11_jpg_1000x1000_q85.jpg\u0022\u003E\u003Cimg src\u003D\u0022/files/images/2016/06/27/thumbs/11_jpg_480x320_q85.jpg\u0022 alt\u003D\u0022Ján H. Blicha 5\u0022 height\u003D\u0022320\u0022 /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u000A\u003C/ul\u003E\u000A\u003Cdiv class\u003D\u0022gallery\u002Ddiv\u0022\u003E\u000A\u0009\u003Ch3\u003ELucia Mlynčeková\u003C/h3\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cp\u003E\u000A\u0009\u003Cstrong\u003EJán H. Blicha\u003C/strong\u003E\u003Cbr\u003E\u000A\u0009\u003Cstrong\u003EArchitektonická tvorba je prvou a zároveň podstatnou zložkou zámerne vytváraného životného prostredia.\u003C/strong\u003E\u003Cbr\u003E\u000A\u0009\u003Cstrong\u003EVysoká škola výtvarných umění v Bratislavě\u003C/strong\u003E\u000A\u0009\u003C/p\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Ch4\u003EAnotace\u003C/h4\u003E\u000A\u0009\u0009\u003Cp\u003ECieľom práce je vytvorenie výstavy, ktorá rozpráva životný príbeh architekta a všestranne tvorivého človeka prostredníctvom jeho vlastného diela, pričom hlavným rozprávačom je v tomto prípade jeho vnučka, Lucia Mlynčeková. Divák tu prechádza prierezom najcharakteristickejších prác z jeho tvorby od urbanizmu cez architektúru, interiér a sochu až po grafický dizajn, od raných diel v období euforických 60\u002Dtych rokov až po tie neskoršie, vytvorené tesne po Nežnej revolúcii. Spoločným prvkom tohoto rôznorodého výberu je nielen vlastný vklad autora ku každému dielu, jeho osobitosť či rukopis, ktorý sa ukrýva v každom momente jeho práce, ale tiež subjektívne vnímanie jeho tvorby, ktoré tu predkladá divákovi autorka výstavy. Hlavným motívom je spoznávanie starého otca viac ako 17 rokov po jeho smrti, no nie prostredníctvom spoločných fotografií či spomienok, ale dlhodobou analýzou jeho diela a života v kontexte doby, počas ktorej tvoril. \u003C/p\u003E\u000A\u000A\u0009\u003Cp\u003EKoncepcia priestorového riešenia výstavy pracuje s kombináciou časového a tematického triedenia na základe analýzy Jánovej tvorby. Hlavný obsah výstavy sa teda nachádza v priestore a jeho kompozícia je priamo závislá od daného výstavného priestoru. Vytvorila som si horizontálny grid, pomocou ktorého určujem pozíciu jednotlivých vystavených diel. Pomyselná os y znamená časovú postupnosť a os x zase tematické triedenie. Veľkosť zobrazenia práce vo formáte, jej vertikálna poloha voči danému priestoru a voči ostatným prácam sú parametre, ktoré som určovala spolu s mojím vlastným kurátorským zámerom. Výber prác pozostáva z kľúčových momentov Jánovho pracovného života, ktoré medzi sebou rôzne komunikujú, tvoria komplexný a zároveň pestrý príbeh.\u003C/p\u003E\u000A\u000A\u0009\u003Cp\u003EVýstava Ján H. Blicha je putovná, jedným z cieľov teda bolo hľadať výstavný systém, ktorý by sa dal jednoducho prispôsobiť takmer akémukoľvek priestoru a zároveň by sa mohli exponáty zbaliť a prevážať. V tomto prípade plní účel jednoduchý a funkčný nástroj, kartónový tubus, ktorý okrem toho, že slúži ako obal na prevážanie a archiváciu reprodukcií v čase, keď nie sú vystavené, je tiež využitý ako inštalačný prvok, cez ktorý je potlačený papier prevesený. Tento prvok má tiež formálne odkazovať na najčastejší spôsob prenášania architektonických prác v dobe architektovho pôsobenia. Okrem toho je na tubuse zobrazený rok vzniku práce, čo jednak slúži na časovú orientáciu v priestore výstavy, ale tiež na orientáciu medzi zaarchivovanými prácami. Divák má možnosť prepojenia časovej informácie, ktorá sa nachádza na kartónovom tubuse, reprodukcie prác na papieri a popisu práce, ktorý sa nachádza na zemi. Väčšina vystavených prác má v ich pôvodnom znení priestorové prevedenie, tu sa však dostávajú na jednotnú formálnu úroveň pomocou 2D zobrazenia cez fotografie či technické výkresy, čo má za cieľ viac upriamiť pozornosť diváka na nosný príbeh výstavy a tiež vytvárať medzi jednotlivými prácami iný typ hierarchie.\u003C/p\u003E\u000A\u000A\u0009\u003Cp\u003EOkrem toho, že sa práca zaoberá tvorbou jedného konkrétneho človeka, otvára tu rôzne väčšie témy viažuce sa najmä k lokálnej urbanistickej a architektonickej tvorbe 2. polovice 20. st. Príbeh tohoto konkrétneho architekta je zaujímavý práve v tom, že sa viaže k rôznym inštitúciám, pod ktorými pracoval, ako sú Mestský národný výbor či Stavoprojekt alebo neskôr zakladanie prvého vlastného projekčného ateliéru tesne po prevrate v roku 1989. Po formálnej stránke je výstava prínosná svojim riešením prenosného systému, s ktorým súvisí tiež priestorové usporiadanie, ktoré sa mení v závislosti od priestoru, v ktorom je výstava momentálne inštalovaná.\u003C/p\u003E\u000A\u0009\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u003Cul class\u003D\u0022awards\u0022\u003E\u000A\u0009\u0009\u000A\u0009\u0009\u003Cli\u003E+Excelentní studenský design\u003C/li\u003E\u000A\u0009\u0009\u000A\u0009\u003C/ul\u003E\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u0009\u000A\u000A\u0009\u003Ciframe class\u003D\u0022fb\u002Dlike\u0022 src\u003D\u0022//www.facebook.com/plugins/like.php?href\u003Dhttp://www.studentskydesign.cz/cs/2016/artwork/1023\u0026amp\u003Bsend\u003Dfalse\u0026amp\u003Blayout\u003Dstandard\u0026amp\u003Bwidth\u003D450\u0026amp\u003Bshow_faces\u003Dfalse\u0026amp\u003Baction\u003Dlike\u0026amp\u003Bcolorscheme\u003Dlight\u0022 scrolling\u003D\u0022no\u0022 frameborder\u003D\u00220\u0022 style\u003D\u0022border:none\u003B overflow:hidden\u003B width:450px\u0022 allowTransparency\u003D\u0022true\u0022\u003E\u003C/iframe\u003E\u000A\u003C/div\u003E"); $('#content-left .filter li').removeClass('active'); $('#content-left').find('.content').fadeOut(250).filter(function() { return $(this).data('category') == 'galerie' }).fadeIn(250).find('p').cstypo(); if ($slider !== undefined) { $slider.destroyShow(); } var $slider; // $('.gallery-ul:visible').find('li').first().find('img').imagesLoaded(function(){ $('#artwork_content .gallery-ul').not('.active').addClass('active'); $slider = $('#artwork_content .gallery-ul.active').height($('#artwork_content .gallery-ul.active').find('li').first().find('img').attr('height')).bxSlider({ infiniteLoop: false, prevText: '', nextText: '', hideControlOnEnd: true, onNextSlide: function(currentSlideNumber, totalSlideQty, currentSlideHtmlObject){ $('#artwork_content .gallery-ul.active').animate({height:currentSlideHtmlObject.height()}, 250); } , onPrevSlide: function(currentSlideNumber, totalSlideQty, currentSlideHtmlObject){ $('#artwork_content .gallery-ul.active').animate({height:currentSlideHtmlObject.height()}, 250); } }); // }); // content left - fancybox $('#artwork_content .gallery-ul li a.fbox').click(function(e){ e.preventDefault(); var thumb = $(this).attr('href'); $.fancybox({ href: thumb, overlayOpacity: 0.8, overlayColor: '#fff', showCloseButton: false, hideOnContentClick: true, padding: 0 }); return false; }); $(document).keydown(function(e) { if (e.keyCode == 37) { // left $slider.goToPreviousSlide(); } if (e.keyCode == 39) { // right $slider.goToNextSlide(); } });