Výsledky Národní ceny za studentský design 2016

Tak je to tady! Národní cena za studentský design oslavila letos šestadvacáté výročí! Od roku 2012 je soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Letos se soutěžilo v široké škále vizuální komunikace.

Do letošního ročníku se přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit (z toho 3 zahraničních) a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 27 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 51 prací.

Po zasedání mezinárodní poroty získala

jedna práce Národní cenu za studentský design 2016 * GRAND (Pavel Coufalík/VŠUP)
jedna Národní cenu za studentský design 2016 * JUNIOR (Judita Košťáková/VOŠG a SPŠG Praha),
pět ocenění Excelentní studentský design 2016 (Marek Fanta a Martin Roudenský/FUD UJEP, Lucia Mlynčeková/VŠVU Bratislava, Nikola Klímová/VŠUP, Lenka Štukhejlová/FUD UJEP a Josefína Karlíková /VOŠG a SPŠG Praha)
a sedm cenu Dobrý studentský design 2016 (Tereza Bartošová/ FUD UJEP, Michelle Cndenárová/FMK UTB, Pavel Mrňous/FMK UTB, Veronika Tilšerová/FUD UJEP, Matěj Brnický/VOŠG a SPŠG Praha, Klára Zerzánková/VOŠG Jihlava a Veronika R. Nováková/FMK UTB). – Letos udělila poprvé porota vlastní Cenu mezinárodní poroty. Získala ji Josefína Karlíková/VOŠG a SPŠG Praha.
Poprvé v historii soutěže od roku 1991 získal Národní cenu za studentský design jeden autor podruhé! Pavel Coufalík uspěl v roce 2013 (tehdy ještě jako student FMK UTB) s knihou Zlín a letos s diplomovou prací Orientační systémy v československé socialistické architektuře na VŠUP v Praze.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2016 získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o., výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., roční předplatné časopisů Architekt+, Font a Brand & Stories.

Vítězka Národní ceny za studentský design 2016*JUNIOR obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o., knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR a roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories.

Zvláštní ceny

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, studia a ateliéry, muzea a odborné časopisy.

Cenu Design Exit udělil práci Lenky Štukhejlové/FUD UJEP děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč),
tři vybrané práce získávají Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (celkem ve výši 20 000 Kč) (Maxim Yanbekov/FDU LS ZČU, Anežka Bělohoubková/FDU LS ZČU, Lukáš Dobeš/SUŠ Ostrava).
Vítězná práce Pavla Coufalíka/VŠUP získala dále Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu).
Středoškolská práce Violy Vackové/VOŠG a SPŠG Praha získala Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5000 Kč).
Zvláštní cenu udělila Veronice Hanzlíkové/FUD UJEP Asociace užité grafiky a grafického designu (ve výši 3 000 Kč)).
Nakladatelství Albatros Media, a.s. vybralo dvě knihy, kterým umožní jejich vydání (Tereza Bartošová /FUD UJEP; Lucie Bindíková/FMK UTB). Mimo to odmění knihami ze své produkce vítěze národních cen a excelentních designů a dva vítěze cen veřejnosti (pro jednoho univerzitního a jednoho středoškolského vítěze) (Michaela Klihavcová/FUD UJEP, Štěpán Rubáš/SŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň).
Další profesionální ocenění udělilo brněnské studio ATAK Design (stáž ve studiu a knihu Kobobook) autorské trojici Radce Bartošové, Marku Štimovi a Radku Timoftejovi/FUD UJEP.
Design Cabinet CZ pro svou cenu vybral knihu Jany Hylmarové/FDU LS ZČU (předmět ze soukromé sbírky designu).
Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s.r.o. ocení svými produkty vedle vítězů národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2016 a ocenění Dobrý studentský design 2016.

Žurnalisté udělují každý rok Cenu novinářů (získala ji Michelle Condenárová/FMK UTB).

Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách www.studentskydesign.cz (Michaele Klihavcová/ FUD UJEP, Štěpán Rubáš/ SŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň).

Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Heineken ČR, Architecture Week s.r.o., Grund, a.s., Domu bytové kultury Praha a Jablotron Alarms a. s. a materiálové podpoře firem Česká centra, Elton hodinářská, a.s., ATAK Design, IKEA ČR, s.r.o., Albatros Media a.s., Tescoma s.r.o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořila MgA. Lucie Kaslová. Logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze.

Vyhlašovatel soutěže Design Cabinet CZ je nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Působí v něm především dobrovolníci z řad studentů designu.

Design se nevzdává! To je letošní motto grafického vizuálu soutěže.

Obrazová dokumentace je k vidění na www.studentskydesign.cz

Propozice soutěže: Národní cena za studentský design 2016

Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Moravskou galerií v Brně, Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2016.

Soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí.

1 / Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2016

1.1 / Cíl soutěže

Cílem soutěže je propojování škol a studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami a trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká řemesla, výtvarné umění a příbuzné obory.

1.2 / Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2014, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy z České republiky i zahraničí.

1.3 / Předmět soutěžní přehlídky 2016

a) druhové a časové vymezení:
Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2014 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

b) obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace — např. grafický design (plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci aj.), užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj.

c) formální náležitosti:
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty.

Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2 / Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 / Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinet CZ.

Středoškolská porota bude složena ze jmenovaných středoškolských pedagogů, vysokoškolská porota ze jmenovaných vysokoškolských pedagogů, národní porota z nezávislých profesionálních designérů a tvůrců, expertů z významných studií a institucí a kurátorů muzeí. Poroty mohou být mezinárodní.

Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a dalších vypisovatelů soutěže.

Středoškolská a vysokoškolská porota budou složeny mimo jiné podle těchto zásad:

→ členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru/školy se do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce

→ část poroty tvoří pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění (Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design) v předchozím ročníku soutěže

→ část poroty tvoří pedagogové škol, s nimiž byla projednána přímá spolupráce (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

→ v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků minulého ročníku soutěže

Složení a práce národní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty ředitel Design Cabinet CZ. Každá vyzvaná vzdělávací instituce sama podá s přihlédnutím k doporučení ředitele Design Cabinet CZ návrhy na porotce a jejich náhradníky podle vlastního uvážení.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spolupracujících vypisovatelů soutěže a na webových stránkách vysokých škol a univerzit (které projeví zájem) do konce července 2016.

Členství v porotách je čestné.

2.2 / Způsob hodnocení porot pro univerzity a vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

Hodnocení prací bude probíhat elektronickou cestou.

Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě), tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a hodnotící tabulky.

Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem.

Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).

Ředitel Design Cabinet CZ je tajemníkem poroty a jmenuje jeho zástupce. Tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky, a pak podle počtu získaných bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na
Národní cenu za studentský design 2016. V případě, že nebude jasná bodová hranice pro určení nominací, budou porotcům zaslány nové podklady k dalšímu kolu hodnocení.

Tajemník a jeho zástupce odpovídají za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.

Členové vysokoškolské a středoškolské poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 10 dnů.

Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.

Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.

2.3 / Nominace a postup do národního závěrečného kola soutěže

Vysokoškolská a středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominacích na Národní cenu za studentský design 2016. V závěrečném národním kole soutěže udělí nezávislá národní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) maximálně 10 ocenění ve stupni Dobrý studentský design 2016, maximálně 10 ocenění ve stupni Excelentní studentský design 2016 a jednu Národní cenu za studentský design 2016. Nejvýše ohodnocená práce z vyšších odborných nebo středních odborných škol získává ocenění Národní cena za studentský design 2016 * JUNIOR (pokud národní porota nerozhodne jinak).

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spolupracujících vyhlašovatelů a partnerských subjektů. Ceny, finanční odměny a hmotné dary budou zveřejněny později.

3 / Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 / Způsob financování

Soutěž je založena na financování z více zdrojů. I v ročníku 2016 je základem registrační poplatek, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých subjektů.

Pro zajištění soutěže je veden u ČS, a.s. účet Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 145 503 389/0800 nadačního programu Design Cabinet CZ (daný specifickým symbolem soutěže 16 704).

3.2 / Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na výše uvedený účet (viz odstavec 3.1 Způsob financování). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže je 16 704.

Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.

V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.

4 / Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 / Přihlášky

Podání přihlášky (registrace) probíhá do 23. června 2016 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 / Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního formuláře na webové adrese www.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz předchozí odstavec) do 23. června 2016. Ve výjimečných a odůvodněných případech a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 / Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen na konci srpna a vyvěšen na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz

Plakáty (o velikosti 70×100 cm nalepené na podložce kappa o max. tloušťce 0,5 cm) se budou předkládat národní porotě společně s nominovanými pracemi.

Práce nejsou pro hodnocení národní porotou pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo prací v termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 / Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy Moravské galerie v Brně a Design Cabinetu CZ. Pokud nebudou do měsíce od výzvy vypisovatele vyzvednuty, budou předány do sbírek muzeí zabývajících se designem.

5 / Vyhlášení výsledků a formy prezentace

5.1 / Vyhlášení výsledků a předání cen

a) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předpokládaném termínu 10. 11. 2016. Design Cabinet CZ si vyhrazuje změnu místa a termínu, která bude včas oznámena. Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.

b) Tisková konference
Vyhlašovatelé připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci tj. 10. 11. 2016, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD/DVD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni nominovaní studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c) Mediální kampaň
Vyhlašovatelé připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.

5.2 / Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních příspěvků soukromých subjektů. Výstava prací nominovaných na Národní cenu za studentský design 2016 proběhne v Moravské galerii v Brně 16. 9. – 30. 10. 2016, výstava oceněných prací v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze od 11.11.– 29. 11. 2016. Předpokládá se, že i v roce 2017 a 2018 budou výsledky soutěže představeny prostřednictvím Českých center v zahraničí.

5.3 / Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace, v níž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ, webových stránkách studentský design, na stránkách spolupořádajících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

6 / Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Soutěž je organizována Design Cabinetem CZ, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a spoluvypisovateli soutěže.

Kontakt:
Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31m 110 00 Praha 1

tel.:
+420 224 225 001
+420 222 245 647
+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková)
+420 733 155 985 (MgA. Lucie Kaslová)
+420 734 587 770 (Viera Postníková)

fax:
+420 224 233 136

e-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz

web:
www.designcabinet.cz

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 / Přihlášky do soutěže

Podání přihlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh)
na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 / Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz, a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři.

Maximální počet souborů obrazových příloh (bez plakátu) je 8. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) — nebo popisek k fotografiím.

V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A – Z, a – z, 0 – 9, a znak „podtržítko“ _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) nás prosím kontaktujte e-mailem (info@studentskydesign.cz).

V případě nominace a postupu do národního kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2016 vyzváni k dodání návrhu:

a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování národní porotou (viz propozice pro národní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje;

b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce;

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení národní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 / Přílohy k soutěžním pracím

a) Přílohy povinné
Viz příloha č. 1, bod 2.

4 / Souhlas s podmínkami soutěže

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním, zpravodajským a propagačním, prezentačním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

Soutěžící (škola) je výslovně srozuměn (srozuměna) rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k výše uvedeným účelům, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou, a to i po skončení soutěže.

Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.

Soubory ke stažení