Národní cena za studentský design 2014: Výsledky soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2014
CZECH NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2014

Tomáš Procházka
Mobilní aplikace jízdních řádů Sentence
Public transport mobile application Sentence

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Porota vyzdvihuje na aplikaci Sentence především velký potenciál a přínos pro běžného člověka, kterému je bez jakékoliv interakce, pouze na základě vyhodnocení pravidelných zvyklostí a polohy uživatele, dodán údaj o odjezdu nejbližšího a nejvhodnějšího spojení městskou dopravou. Aplikace předvídá uživatelovo chování a snaží se predikovat kontext, ve kterém se člověk nachází.
Jury stresses significant contribution of the application Sentence for passengers. It provides users with information about departure of the earliest link without any interaction only on the base of their position and habitual custom. The application foresees user’s actions and is trying to predict his/her situation.

Odměny firem *od Českých center získává autor letenku a rezidenční pobyt v některé ze světových metropolí s jejich sídlem *od firmy Heineken Česká republika, a.s. dvoudenní pobyt pro dvě osoby na Milan Design Week včetně ubytování na dvě noci a letenek *luxusní hodinky značky Prim od firmy ELTON hodinářská, a. s. *týdenní zápůjčku elektromobilu smartelectric drive od firmy E.ON Česká republika s.r.o. *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *roční předplatné časopisu Font *roční předplatné časopisu Brand & Stories

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2014: JUNIOR
CZECH NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2014: JUNIOR

Rozálie Vašíčková
Vizuální identita Divadla D21
Visual identity of D21 Theatre

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

+ Cena časopisu Architekt
Award of Architect Magazine

Jednoduché, stylové, graficky invenční a uživatelsky příjemné – tak lze označit nově vytvořenou vizuální identitu divadla D21, která komplexně ztvárňuje vzhled od loga, vstupenek, programu, přes plakáty a web stránky až po grafické pojednání vstupního prostoru, kterým jinak ničím zajímavý objekt a veřejný prostor získává na přitažlivosti a dynamice a láká do svého nitra.
Simple, stylish, graphic creative, and user-friendly – these are apt characteristics of newly created visual identity for the D21 theatre. The design includes logo, tickets, format of programme, posters, and web pages. Moreover, the graphic design solution of entrance gives the not interesting public space attractiveness inviting us to enter.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *roční předplatné časopisu Architekt *roční předplatné časopisu Font *roční předplatné časopisu Brand & Stories

EXCELENTNÍ STUDENTSKÝ DESIGN 2014
EXCELLENT STUDENT DESIGN 2014

1. Matěj Hanauer, Petra Roubalová
Pozvánky pro galerii TIC
Invitations for The TIC Gallery

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

V galerii TIC se rozhodli pěstovat květinu. Jasný motiv symbolizující program galerie. Mládí, růst, vývoj a také nejistota. Co z toho vyroste? Porota doporučuje hodně zalévat.
It was decided to cultivate a flower in TIC Gallery. The motive is clear: youth, growth, development but also uncertainty. What will be grown? Jury recommends to water carefully.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

2. Markéta Steinert
Vizuální identita malé divadelní scény Divadlo v Řeznické
Visual identity of small theatre Divadlo v Řeznické

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Práce představuje jednoduchý, výrazný vizuální styl založený na variabilních černobílých rastrech. Přináší osobitý výraz malé progresivní divadelní scény.
The work presents an easy but striking visual style based on variable black-and-white raster graphics. It brings a specific appearance to the small progressive theatre.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

3. Anna Štysová
Je to potřeba – role autora, kurátora, instituce, grafického designéra.
It Is Needed – the role of curators, institutions, and graphic designers…

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Faculty of Fine Arts Brno University of Technology

Kniha otevírá diskusi o roli grafického designu ve spolupráci s galerijními institucemi a kurátory a nechává nahlížet pod pokličku těchto spoluprací. Její forma respektuje koncept knihy.
The book opens discussion about the role of graphic design cooperating with gallery institutions and enables to get to know details of the cooperation. The form respects concept of the book.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

4. Martin Vácha
Pět autorských písem a jejich prezentace Displaay
Five fonts and their presentation Displaay

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Projekt přináší pět nových písem, které jsou originální svou kresbou a kompletní znakovou sadou.
The project introduces five types of new fonts that are original both by their designs and character sets.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

DOBRÝ STUDENTSKÝ DESIGN 2014
OUTSTANDING STUDENT DESIGN 2014

1. Lucie Zelená
Autorský fanzin o krajině Tvar
Author´s fanzine about landscape Shape

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Asociace užité grafiky a grafického designu
Award of Association of Graphic Arts and Design

Práce představuje zajímavý a kreativní způsob zpracování. Tento přístup v grafické a lineárně ilustrativní podobě posouvá formy v oblasti grafického designu. I zvolenou oblastí geomorfologie, kterou se zabývá a snaží kodifikovat, působí velmi inovativně.
This work presents an interesting and creative attitude.The concept in graphics and illustrative principle moves the forms of graphics statement to new levels in geomorphology and brings innovations.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od Asociace užité grafiky a grafického designu získává finanční částku 3 000 Kč.

2. Kristýna Greplová
Publikace o Ateliéru grafického designu a vizuální komunkace VŠUP More Work
Publication on Atelier of graphic design and visual communication AAAD More Work

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Práce představuje špičkový design a množství invence.Toto kolektivní dílo se obhajuje samo, a není k tomu mnoho co dodávat. Je po všech stránkách dokonalé, jako dobře vybroušený briliant.
The work presents top design with a lot of invention. It is a result of team cooperation and its quality is evident at first sight. Perfection of this work resembles beauty of cut diamond.

+ Cena profesionálních designérů ČR

Publikace je silná samotným námětem. Sjednocuje určité období ateliéru grafiky plné rozmanitých prací do grafického celku. Profesionální je také celková spolupráce autorů při jejím vzniku.
Publication itself is impressive by its topic. It unites certain period of the graphic studio, full of various works, into one graphic concept. Moreover, the publication is obviously a result of the top level professional cooperation.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční částku 10 000 Kč
Od Unie profesionálních designérů získává diplom

3. Patrik Antczak
Didaktická pomůcka Alfabeta
Teaching aid Alfabeta

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cenu Exit design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Exit Design Award of the Dean of the Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Oceněná práce je ojedinělým počinem, který je určen pro děti a má charakter didaktické pomůcky aktivně integrující svět grafického designu, typografie a primárního vzdělávání. Důraz na edukativní aspekty je citlivě propojen s motivací dětí ke hře, manuální zručnosti a nenásilnému poznávání tajů písma a jeho estetických zákonitostí.
The award-winning work is a unique feat that is designed for children. It is a teaching aid that integrates the world of graphic design, typography, and primary education. Emphasis on educational aspects is sensitively linked to motivation children to play, manual dexterity, and step-by-step getting to know secrets of font and their aesthetic principles.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autor získává od děkana Fakulty umění a desígnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem cenu Exid design spojenou s finanční částkou 30 000 Kč.

4. Dita Krouželová
Infografika ve veřejném prostoru Památník 1. českého aviatika Ing. Jana Kašpara v Pardubicích
Info-graphic in public space The Memorial of the First Aviator Ing. Jan Kašpar in Pardubice

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design Praha

+ Cena časopisu Architekt
Award of Architect Magazine

Symbolická ranvej, situovaná jako památník na Třídě Míru v Pardubicích, výrazným a neotřelým způsobem připomíná slavného místního rodáka, průkopníka letectví Jana Kašpara.
The symbolic runway as a memorial in Třída Míru, Pardubice commemorates the famous aviation pioneer Jan Kašpar (born in Pardubice).

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Roční předplatné časopisu Architekt

5. Monika Bolechová
Příběh buku – autorská kniha o lidech, kteří vyryli své monogramy do kůry stromů
The Story of Beech – author´s book about people who carved their initials in tree bark

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Nadace českého výtvarného umění
Award of The Foundation of Czech Fine Arts

Práci Příběh buku oceňujeme za zvolený autorský přístup k podanému tématu. Za lidský přístup, který nehledá jen senzaci, ale dokumentuje lidskou lásku a její příběhy v monogramech vyrytých do kůry buku. Je to příběh konkrétního stromu a konkrétních lidí.
We put value on the work „The Story of Beech”, due to the author´s attitude to the topic. The concept is not only a shallow impression but it describes the human relations carved in the bark of the tree. It is a story of the tree and peoples related to it.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od Nadace českého výtvarného umění finanční částku 3 000 Kč.

6. Lucia Mlynčeková
uptn.sk – nový flexibilný čitateľný urbanistický plán mesta Trenčína
uptn.sk – a new flexible readable urban plan of Trenčín

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

7. Markéta Steinert, Marek Šilpoch
Zazipovaná publikace Umělec, vila a bazén
Zipped book Artist, Villa, and Pool

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

8. Barbora Dušátková
Sbírka poezie Magorova mystická růže
Book of poetry The Magor’s Mystical Rose

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

9. Pavel Mrňous
Jednotný vizuální styl nakladatelství Atlantis, design knižních edic
Visual identity for Atlantis Publishers, book series design

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

10. Martin Pulicar
Mapování odvrácené tváře Brna Hic sunt leones Mapping the dark side of Brno Hic Sunt Leones

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Faculty of Fine Arts Brno University of Technology

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

11. Mariana Tutschová
Autorská kniha Zkratky
Author’s book Shortcuts

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

12.Jana Hylmarová
Pop up kniha pro děti Do lesa
Pop up book for children Into the Forest

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ CENY
SPECIAL AWARDS:

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

1. Jan Škuta
Autorský grafický projekt Grafický design ve službách dobra a zla
Authorial graphic project Graphic Design Serving Good and Evil

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Na práci oceňujeme její preciznost, grafickou čistotu a zdařilou reflexi klasiků.
We appreciate precision of the work, its graphic purity, and well done reflection of classics.

+ Cena Finezza design
Award of Finezza Design

Práce výborně vystihuje pravou podstatu designu. Grafický design umožňuje především rychlou a intuitivní orientaci mezi chaosem informací, který je stigmatem dnešní informační doby. Sloužil především v marketingu a snadné orientaci mezi výrobky. Množství obecných informací z obyčejného života člověka poslední dobou exponenciálně přibývá a většina lidí neumí rozlišovat informace na validní a in-validní. Proto je dle našeho názoru nezbytné “atributizovat” i tento okruh informací veřejného života, na což práce trefně poukazuje.
This work excellently captures the true nature of design. Graphic design enables quick and intuitive orientation in the information chaos that is a symptom of contemporary age. It has mainly served in marketing to provide easy orientation in products. Quantity of general information about human life is rapidly increasing recently and most people cannot distinguish valid and invalid information. Therefore, it is necessary in our opinion to emphasize this aspect of the information and this work aptly point out on it.

Autor získává *od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 6 000 Kč. *od firmy Finezza design získává diplom za FINEZZA design, knihu Kobo Book o významném českém designérovi a zakladateli Design centra České republiky – Karlovi Kobosilovi, designový doplněk a možnost 14 denní stáže v atelieru Design ATAK

2. Marie Novotná
Ilustrované povídky Raye Bradburyho Hrůza kouzel budoucích
Illustrated Tales of Ray Bradbury Hrůza kouzel budoucích

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Oceňujeme především osobitý postoj k autorovi Ray Bradburymu
We appreciate primarily the distinctive approach to the author.

Autorka získává
Od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 4 000 Kč.

Cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Award of the Dean of Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Barbora Mašková
Vizuální styl rodinného včelařsví Beeland
Corporate identity of small beekeeping Beeland

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha
Michael school – Secondary school and College of Advertising and Art, Praha

Práce představuje komplexní přístup při zpracování vizuální identity produktu, propagačních materiálů i pracovních pomůcek a minimalistické barevné pojetí i tvarosloví odkazující na produkt samotný.
The work represents a comprehensive approach to the visual identity of the product, promotional materials, work equipment, and minimalist colour concept and morphology referring to the product itself.

Autorka získává
Od děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získává finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Award of Director of Museum of Decorative Arts in Prague

Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste
Book for sightless people Grass Grows

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Design pro hendikepované je u nás stále výjimkou. Oceňuji, že autorka práci zpracovávala a konzultovala přímo s nevidomými, a pracovala tak i v duchu skandinávského designu Design for everybody. Forma autorské knihy je vyhledávaným objektem pro sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Design for handicapped people is still rare in our country. I appreciate that author cooperated with sightless people and thus she was working in the Scandinavian way of Design for everybody. The author’s book is a sought-after object for collections of Museum of Decorative Arts in Prague.

Autorka získává možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze za přiměřenou finanční odměnu.

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Award of Society of the Museum of Art and Crafts Friends

Jakub Novotný
Vizuální styl galerie současného umění Topičův salon
The visual style of the gallery of Contemporary Art The Topič´s Salon

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

Oceňujeme nápadité grafické řešení propagačních materiálů galerie, které vytvářejí její ucelený, nepřehlédnutelný a zapamatovatelný vizuální styl.
We appreciate the original graphic solution of promotional materials for the gallery that represents its complete, striking, and impressive visual style.

Autor získává
Autor získává od Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena novinářů

Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste
Book for sightless people Grass Grows

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts
Student design exhibition About Layabouts

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

+ Cena Design Cabinetu CZ
+ Cena veřejnosti

NOMINACE
NOMINATIONS

Radka Bartošová
Vizuální identita National Stone Centre
Visual identity National Stone Centre
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Petr Belák
Vizuální identita pro reprezentační Ples UTB 2014 Visual identity Gala Ball UTB 2014
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Martina Bořecká
Můj život v plakátech – Zranění
My Life in the Posters – Injury
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Barbora Cekotová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Katalog pro Archiv H+Z – středisko moderního českého cestovatelství 20. století
The Museum of Southeast Moravia in Zlín -Catalog for Archives H+Z – the centre of modern Czech traveling in 20th century
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Martina Cejpová
Cestovní průvodce Tvoje Praha
Travel guide Your Prague
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Markéta Červená
Komiks Choking Hazard
Comic Choking Hazard
Vyšší odborná škola a Střední škola Vansdorf

Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts
Student design exhibition About Layabouts
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Denisa Fajdeková
Fotografie Osvoboď svou mysl -Hlava v oblacích
Photo Free Your Mind – Head in the Clouds
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, p. o. ve Štětí

Veronika Holíková
Redesign knihy Kapitoly z dějin grafického designu Redesign of book The Chapters of History of Graphic Design
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Andrea Houšková
Interaktivní dětská kniha Ilustratórie
Interactive children’s book Ilustratórie
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha

Kristína Jandová
Komiksový projekt Absurdita s písmem Agomen Comic project Absurdity utilizing the Agomen font
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Adrian Jansa
Akcidenční font Klinika grotesk
Display font Clinic Grotesque
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Nela Klímová
Redesign časopisu Solidarita
Redesign of The Solidarity Magazine
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Juraj Kotian
Rychlé občerstvení – plakáty proti rychlému občerstvení
Fast Food – Anti-Fast Food Posters
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Sergey Lelyukh
Fashion fotografie Cizorodost
Fashion photographs Extraneousness
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Marie Olivová
Vizuální identita pro Slovácký komorní orchestr Umíme hrát
Visual identity for Slovácký komorní orchestr Umíme hrát
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

Anna Pospíšilová
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny
Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava

Kateřina Růžičková
Soubor fotografií Víkend v Rajské zahradě
Set of photographs Weekend in the Garden of Eden
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Jan Šindler
Autorské písmo Maturia
Type Face Maturia
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Tatjana Spasskova
Autorská kniha Švédské pohádky
Author’s book Swedish Fairy Tales
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Jakub Spurný
Iniciálová abeceda AM
Illustrated alphabet AM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vít Škop
Situační deník 24/24/24
Situational diary 24/24/24
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vít Škop
Vizuální styl pro festival klasické hudby Dvořákova Praha 2014
Visual style for classic music festival Dvorak Prague 2014
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Klára Štefanovičová
Kompletní zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky
Complete elaboration of Karel Čapek novel War with the Newts
Střední škola průmyslová, Hodonín

Lucia Tomaschová
Jednotný vizuální styl květinářství Hiiris
Corporate identity of florist´s Hiiris
Technická univerzita v Košiciach

Anna Ulahelová
Mediální obraz ženy Error 404:Anku nelze zobrazit
Media image of woman Error 404:Anka Can Not Be Displayed
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě

Juraj Vačko
Jednotný vizuální styl pro knižní vydavatelství Timshel
Corporate identity for Timshel Book Publisher
Technická univerzita v Košiciach

Jan Voharčík
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny
Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava

Eliška Zehnálková
Ilustrace ke knize Julesa Verna Dvacet tisíc mil pod mořem a její grafická úprava
Illustrations of Jules Verne’s book Twenty Thousand Leagues Under the Sea and its graphic design
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

  • Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Design Cabinetu CZ

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design

Cena Fakulty umění a deisgnu ZČU v Plzni

cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt

Cena Finezza Design

Cena veřejnosti

Cena novinářů

Cena Nadace českého výtvarného umění

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce