• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Heineken

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt

Cena ATAK Design

Cena veřejnosti

Cena novinářů

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce