• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Heineken

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design

Cena Fakulty umění a deisgnu ZČU v Plzni

cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Cena ÚK FSI VUT v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt

Cena Finezza Design

Cena veřejnosti

Cena novinářů

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce