Kdo získá cenu veřejnosti v soutěži o Národní cenu za studentský design 2016?

Chcete rozhodnout o tom, kdo získá cenu veřejnosti v soutěži o Národní cenu za studentský design 2016? Pak hlasujte!

Na webových stránkách soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/2016/voting představujeme všechny přihlášené práce do letošního ročníku soutěže zaměřeného na vizuální komunikaci.

Z každé e-mailové adresy lze hlasovat až pro dvacet vybraných prací!

Jedna vysokoškolská práce a jedna středoškolská práce s nejvyšším počtem získaných hlasů získá zajímavou odměnu!

Hlasování bude ukončeno 7.10. 2016 v 24 hodin!

Výsledky budou zveřejněny a ceny předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 10. 11. 2016 v 18 hodin v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha.

Na vaše volby se těšíme!

Design Cabinet CZ
www.designcabinet.cz
www.studentskydesign.cz

  • Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Heineken

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Cena ÚK FSI VUT v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt

Cena Finezza Design

Cena veřejnosti

Cena novinářů

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce