Národní cena za studentský design 2016 – složení porot

První dvě poroty jmenované pro letošní ročník Národní ceny za studentský design podle klíče daného stanovami začínají pracovat ve složení:

Porota pro vyšší odborné a střední odborné školy

MgA. Lukáš Beran
Simona Blahutová
MgA. Pavlína Doležalová
MgA. Eva Havelková
MgA. Jana Hradcová
Ak. mal. Pavel Hrach
Mgr. Radka Jedličková
Akad. mal. Zbyněk Kočvar
Ivan Pelc
MgA. Martin Procházka

Porota pro vysoké školy a univerzity

Doc. MgA. Petr Babák (nepotvrdil)
Doc. Mgr. Art. Pavol Bálik (nepotvrdil)
Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Doc. ak. mal. Pavel Beneš
Mgr. art. Žaneta Drgová
Doc. MgA. Kristýna Fišerová
Dr. Akad. soch. Rostislav Illík
MgA. Petr Krejzek (nepotvrdil)
MgA. Mikuláš Macháček
Prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
Doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
MgA. Václav Skácel
Doc. ak .mal. Michal Slejška
MgA. Bohuslav Stránský
Doc. M.A. Barbara Šalamounová
Mgr. MgA. Václav Šlajch (nepotvrdil)

  • Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Heineken

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design

Cena Fakulty umění a deisgnu ZČU v Plzni

cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Cena ÚK FSI VUT v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt

Cena Finezza Design

Cena veřejnosti

Cena novinářů

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce