• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design GRAND

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Design Cabinetu CZ

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena DBK Praha

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt +

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce