Národní cena za studentský design 2014: Výsledky soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2014
CZECH NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2014

Tomáš Procházka
Mobilní aplikace jízdních řádů Sentence
Public transport mobile application Sentence

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Porota vyzdvihuje na aplikaci Sentence především velký potenciál a přínos pro běžného člověka, kterému je bez jakékoliv interakce, pouze na základě vyhodnocení pravidelných zvyklostí a polohy uživatele, dodán údaj o odjezdu nejbližšího a nejvhodnějšího spojení městskou dopravou. Aplikace předvídá uživatelovo chování a snaží se predikovat kontext, ve kterém se člověk nachází.
Jury stresses significant contribution of the application Sentence for passengers. It provides users with information about departure of the earliest link without any interaction only on the base of their position and habitual custom. The application foresees user’s actions and is trying to predict his/her situation.

Odměny firem *od Českých center získává autor letenku a rezidenční pobyt v některé ze světových metropolí s jejich sídlem *od firmy Heineken Česká republika, a.s. dvoudenní pobyt pro dvě osoby na Milan Design Week včetně ubytování na dvě noci a letenek *luxusní hodinky značky Prim od firmy ELTON hodinářská, a. s. *týdenní zápůjčku elektromobilu smartelectric drive od firmy E.ON Česká republika s.r.o. *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *roční předplatné časopisu Font *roční předplatné časopisu Brand & Stories

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2014: JUNIOR
CZECH NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2014: JUNIOR

Rozálie Vašíčková
Vizuální identita Divadla D21
Visual identity of D21 Theatre

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

+ Cena časopisu Architekt
Award of Architect Magazine

Jednoduché, stylové, graficky invenční a uživatelsky příjemné – tak lze označit nově vytvořenou vizuální identitu divadla D21, která komplexně ztvárňuje vzhled od loga, vstupenek, programu, přes plakáty a web stránky až po grafické pojednání vstupního prostoru, kterým jinak ničím zajímavý objekt a veřejný prostor získává na přitažlivosti a dynamice a láká do svého nitra.
Simple, stylish, graphic creative, and user-friendly – these are apt characteristics of newly created visual identity for the D21 theatre. The design includes logo, tickets, format of programme, posters, and web pages. Moreover, the graphic design solution of entrance gives the not interesting public space attractiveness inviting us to enter.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *roční předplatné časopisu Architekt *roční předplatné časopisu Font *roční předplatné časopisu Brand & Stories

EXCELENTNÍ STUDENTSKÝ DESIGN 2014
EXCELLENT STUDENT DESIGN 2014

1. Matěj Hanauer, Petra Roubalová
Pozvánky pro galerii TIC
Invitations for The TIC Gallery

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

V galerii TIC se rozhodli pěstovat květinu. Jasný motiv symbolizující program galerie. Mládí, růst, vývoj a také nejistota. Co z toho vyroste? Porota doporučuje hodně zalévat.
It was decided to cultivate a flower in TIC Gallery. The motive is clear: youth, growth, development but also uncertainty. What will be grown? Jury recommends to water carefully.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

2. Markéta Steinert
Vizuální identita malé divadelní scény Divadlo v Řeznické
Visual identity of small theatre Divadlo v Řeznické

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Práce představuje jednoduchý, výrazný vizuální styl založený na variabilních černobílých rastrech. Přináší osobitý výraz malé progresivní divadelní scény.
The work presents an easy but striking visual style based on variable black-and-white raster graphics. It brings a specific appearance to the small progressive theatre.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

3. Anna Štysová
Je to potřeba – role autora, kurátora, instituce, grafického designéra.
It Is Needed – the role of curators, institutions, and graphic designers…

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Faculty of Fine Arts Brno University of Technology

Kniha otevírá diskusi o roli grafického designu ve spolupráci s galerijními institucemi a kurátory a nechává nahlížet pod pokličku těchto spoluprací. Její forma respektuje koncept knihy.
The book opens discussion about the role of graphic design cooperating with gallery institutions and enables to get to know details of the cooperation. The form respects concept of the book.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

4. Martin Vácha
Pět autorských písem a jejich prezentace Displaay
Five fonts and their presentation Displaay

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Projekt přináší pět nových písem, které jsou originální svou kresbou a kompletní znakovou sadou.
The project introduces five types of new fonts that are original both by their designs and character sets.

Odměny firem *produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *předplatné časopisu Brand & Stories

DOBRÝ STUDENTSKÝ DESIGN 2014
OUTSTANDING STUDENT DESIGN 2014

1. Lucie Zelená
Autorský fanzin o krajině Tvar
Author´s fanzine about landscape Shape

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Asociace užité grafiky a grafického designu
Award of Association of Graphic Arts and Design

Práce představuje zajímavý a kreativní způsob zpracování. Tento přístup v grafické a lineárně ilustrativní podobě posouvá formy v oblasti grafického designu. I zvolenou oblastí geomorfologie, kterou se zabývá a snaží kodifikovat, působí velmi inovativně.
This work presents an interesting and creative attitude.The concept in graphics and illustrative principle moves the forms of graphics statement to new levels in geomorphology and brings innovations.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od Asociace užité grafiky a grafického designu získává finanční částku 3 000 Kč.

2. Kristýna Greplová
Publikace o Ateliéru grafického designu a vizuální komunkace VŠUP More Work
Publication on Atelier of graphic design and visual communication AAAD More Work

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Práce představuje špičkový design a množství invence.Toto kolektivní dílo se obhajuje samo, a není k tomu mnoho co dodávat. Je po všech stránkách dokonalé, jako dobře vybroušený briliant.
The work presents top design with a lot of invention. It is a result of team cooperation and its quality is evident at first sight. Perfection of this work resembles beauty of cut diamond.

+ Cena profesionálních designérů ČR

Publikace je silná samotným námětem. Sjednocuje určité období ateliéru grafiky plné rozmanitých prací do grafického celku. Profesionální je také celková spolupráce autorů při jejím vzniku.
Publication itself is impressive by its topic. It unites certain period of the graphic studio, full of various works, into one graphic concept. Moreover, the publication is obviously a result of the top level professional cooperation.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční částku 10 000 Kč
Od Unie profesionálních designérů získává diplom

3. Patrik Antczak
Didaktická pomůcka Alfabeta
Teaching aid Alfabeta

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cenu Exit design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Exit Design Award of the Dean of the Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Oceněná práce je ojedinělým počinem, který je určen pro děti a má charakter didaktické pomůcky aktivně integrující svět grafického designu, typografie a primárního vzdělávání. Důraz na edukativní aspekty je citlivě propojen s motivací dětí ke hře, manuální zručnosti a nenásilnému poznávání tajů písma a jeho estetických zákonitostí.
The award-winning work is a unique feat that is designed for children. It is a teaching aid that integrates the world of graphic design, typography, and primary education. Emphasis on educational aspects is sensitively linked to motivation children to play, manual dexterity, and step-by-step getting to know secrets of font and their aesthetic principles.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autor získává od děkana Fakulty umění a desígnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem cenu Exid design spojenou s finanční částkou 30 000 Kč.

4. Dita Krouželová
Infografika ve veřejném prostoru Památník 1. českého aviatika Ing. Jana Kašpara v Pardubicích
Info-graphic in public space The Memorial of the First Aviator Ing. Jan Kašpar in Pardubice

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design Praha

+ Cena časopisu Architekt
Award of Architect Magazine

Symbolická ranvej, situovaná jako památník na Třídě Míru v Pardubicích, výrazným a neotřelým způsobem připomíná slavného místního rodáka, průkopníka letectví Jana Kašpara.
The symbolic runway as a memorial in Třída Míru, Pardubice commemorates the famous aviation pioneer Jan Kašpar (born in Pardubice).

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Roční předplatné časopisu Architekt

5. Monika Bolechová
Příběh buku – autorská kniha o lidech, kteří vyryli své monogramy do kůry stromů
The Story of Beech – author´s book about people who carved their initials in tree bark

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Nadace českého výtvarného umění
Award of The Foundation of Czech Fine Arts

Práci Příběh buku oceňujeme za zvolený autorský přístup k podanému tématu. Za lidský přístup, který nehledá jen senzaci, ale dokumentuje lidskou lásku a její příběhy v monogramech vyrytých do kůry buku. Je to příběh konkrétního stromu a konkrétních lidí.
We put value on the work „The Story of Beech”, due to the author´s attitude to the topic. The concept is not only a shallow impression but it describes the human relations carved in the bark of the tree. It is a story of the tree and peoples related to it.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od Nadace českého výtvarného umění finanční částku 3 000 Kč.

6. Lucia Mlynčeková
uptn.sk – nový flexibilný čitateľný urbanistický plán mesta Trenčína
uptn.sk – a new flexible readable urban plan of Trenčín

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

7. Markéta Steinert, Marek Šilpoch
Zazipovaná publikace Umělec, vila a bazén
Zipped book Artist, Villa, and Pool

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

8. Barbora Dušátková
Sbírka poezie Magorova mystická růže
Book of poetry The Magor’s Mystical Rose

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

9. Pavel Mrňous
Jednotný vizuální styl nakladatelství Atlantis, design knižních edic
Visual identity for Atlantis Publishers, book series design

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

10. Martin Pulicar
Mapování odvrácené tváře Brna Hic sunt leones Mapping the dark side of Brno Hic Sunt Leones

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Faculty of Fine Arts Brno University of Technology

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

11. Mariana Tutschová
Autorská kniha Zkratky
Author’s book Shortcuts

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

12.Jana Hylmarová
Pop up kniha pro děti Do lesa
Pop up book for children Into the Forest

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ CENY
SPECIAL AWARDS:

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

1. Jan Škuta
Autorský grafický projekt Grafický design ve službách dobra a zla
Authorial graphic project Graphic Design Serving Good and Evil

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Na práci oceňujeme její preciznost, grafickou čistotu a zdařilou reflexi klasiků.
We appreciate precision of the work, its graphic purity, and well done reflection of classics.

+ Cena Finezza design
Award of Finezza Design

Práce výborně vystihuje pravou podstatu designu. Grafický design umožňuje především rychlou a intuitivní orientaci mezi chaosem informací, který je stigmatem dnešní informační doby. Sloužil především v marketingu a snadné orientaci mezi výrobky. Množství obecných informací z obyčejného života člověka poslední dobou exponenciálně přibývá a většina lidí neumí rozlišovat informace na validní a in-validní. Proto je dle našeho názoru nezbytné “atributizovat” i tento okruh informací veřejného života, na což práce trefně poukazuje.
This work excellently captures the true nature of design. Graphic design enables quick and intuitive orientation in the information chaos that is a symptom of contemporary age. It has mainly served in marketing to provide easy orientation in products. Quantity of general information about human life is rapidly increasing recently and most people cannot distinguish valid and invalid information. Therefore, it is necessary in our opinion to emphasize this aspect of the information and this work aptly point out on it.

Autor získává *od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 6 000 Kč. *od firmy Finezza design získává diplom za FINEZZA design, knihu Kobo Book o významném českém designérovi a zakladateli Design centra České republiky – Karlovi Kobosilovi, designový doplněk a možnost 14 denní stáže v atelieru Design ATAK

2. Marie Novotná
Ilustrované povídky Raye Bradburyho Hrůza kouzel budoucích
Illustrated Tales of Ray Bradbury Hrůza kouzel budoucích

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Oceňujeme především osobitý postoj k autorovi Ray Bradburymu
We appreciate primarily the distinctive approach to the author.

Autorka získává
Od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 4 000 Kč.

Cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Award of the Dean of Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Barbora Mašková
Vizuální styl rodinného včelařsví Beeland
Corporate identity of small beekeeping Beeland

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha
Michael school – Secondary school and College of Advertising and Art, Praha

Práce představuje komplexní přístup při zpracování vizuální identity produktu, propagačních materiálů i pracovních pomůcek a minimalistické barevné pojetí i tvarosloví odkazující na produkt samotný.
The work represents a comprehensive approach to the visual identity of the product, promotional materials, work equipment, and minimalist colour concept and morphology referring to the product itself.

Autorka získává
Od děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získává finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Award of Director of Museum of Decorative Arts in Prague

Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste
Book for sightless people Grass Grows

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Design pro hendikepované je u nás stále výjimkou. Oceňuji, že autorka práci zpracovávala a konzultovala přímo s nevidomými, a pracovala tak i v duchu skandinávského designu Design for everybody. Forma autorské knihy je vyhledávaným objektem pro sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Design for handicapped people is still rare in our country. I appreciate that author cooperated with sightless people and thus she was working in the Scandinavian way of Design for everybody. The author’s book is a sought-after object for collections of Museum of Decorative Arts in Prague.

Autorka získává možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze za přiměřenou finanční odměnu.

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Award of Society of the Museum of Art and Crafts Friends

Jakub Novotný
Vizuální styl galerie současného umění Topičův salon
The visual style of the gallery of Contemporary Art The Topič´s Salon

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Graphic School Prague

Oceňujeme nápadité grafické řešení propagačních materiálů galerie, které vytvářejí její ucelený, nepřehlédnutelný a zapamatovatelný vizuální styl.
We appreciate the original graphic solution of promotional materials for the gallery that represents its complete, striking, and impressive visual style.

Autor získává
Autor získává od Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena novinářů

Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste
Book for sightless people Grass Grows

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts
Student design exhibition About Layabouts

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

+ Cena Design Cabinetu CZ
+ Cena veřejnosti

NOMINACE
NOMINATIONS

Radka Bartošová
Vizuální identita National Stone Centre
Visual identity National Stone Centre
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Petr Belák
Vizuální identita pro reprezentační Ples UTB 2014 Visual identity Gala Ball UTB 2014
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Martina Bořecká
Můj život v plakátech – Zranění
My Life in the Posters – Injury
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Barbora Cekotová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Katalog pro Archiv H+Z – středisko moderního českého cestovatelství 20. století
The Museum of Southeast Moravia in Zlín -Catalog for Archives H+Z – the centre of modern Czech traveling in 20th century
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Martina Cejpová
Cestovní průvodce Tvoje Praha
Travel guide Your Prague
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Markéta Červená
Komiks Choking Hazard
Comic Choking Hazard
Vyšší odborná škola a Střední škola Vansdorf

Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts
Student design exhibition About Layabouts
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Denisa Fajdeková
Fotografie Osvoboď svou mysl -Hlava v oblacích
Photo Free Your Mind – Head in the Clouds
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, p. o. ve Štětí

Veronika Holíková
Redesign knihy Kapitoly z dějin grafického designu Redesign of book The Chapters of History of Graphic Design
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Andrea Houšková
Interaktivní dětská kniha Ilustratórie
Interactive children’s book Ilustratórie
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha

Kristína Jandová
Komiksový projekt Absurdita s písmem Agomen Comic project Absurdity utilizing the Agomen font
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Adrian Jansa
Akcidenční font Klinika grotesk
Display font Clinic Grotesque
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Nela Klímová
Redesign časopisu Solidarita
Redesign of The Solidarity Magazine
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Juraj Kotian
Rychlé občerstvení – plakáty proti rychlému občerstvení
Fast Food – Anti-Fast Food Posters
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Sergey Lelyukh
Fashion fotografie Cizorodost
Fashion photographs Extraneousness
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Marie Olivová
Vizuální identita pro Slovácký komorní orchestr Umíme hrát
Visual identity for Slovácký komorní orchestr Umíme hrát
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

Anna Pospíšilová
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny
Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava

Kateřina Růžičková
Soubor fotografií Víkend v Rajské zahradě
Set of photographs Weekend in the Garden of Eden
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Jan Šindler
Autorské písmo Maturia
Type Face Maturia
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Tatjana Spasskova
Autorská kniha Švédské pohádky
Author’s book Swedish Fairy Tales
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Jakub Spurný
Iniciálová abeceda AM
Illustrated alphabet AM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vít Škop
Situační deník 24/24/24
Situational diary 24/24/24
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vít Škop
Vizuální styl pro festival klasické hudby Dvořákova Praha 2014
Visual style for classic music festival Dvorak Prague 2014
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Klára Štefanovičová
Kompletní zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky
Complete elaboration of Karel Čapek novel War with the Newts
Střední škola průmyslová, Hodonín

Lucia Tomaschová
Jednotný vizuální styl květinářství Hiiris
Corporate identity of florist´s Hiiris
Technická univerzita v Košiciach

Anna Ulahelová
Mediální obraz ženy Error 404:Anku nelze zobrazit
Media image of woman Error 404:Anka Can Not Be Displayed
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě

Juraj Vačko
Jednotný vizuální styl pro knižní vydavatelství Timshel
Corporate identity for Timshel Book Publisher
Technická univerzita v Košiciach

Jan Voharčík
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny
Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava

Eliška Zehnálková
Ilustrace ke knize Julesa Verna Dvacet tisíc mil pod mořem a její grafická úprava
Illustrations of Jules Verne’s book Twenty Thousand Leagues Under the Sea and its graphic design
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Propozice soutěže: Národní cena za studentský design 2013

Soutěž pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel a výtvarného umění.

Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, zúčastněnými univerzitami a vysokými školami, Slovenským centrem dizajnu, Unií profesionálních designérů ČR, Asociací užité grafiky a grafického designu, Obcí architektů ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2013.

1 / Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2013

1.1 / Cíl soutěže

Cílem soutěže je propojování škol a studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami a trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká řemesla a výtvarné umění.

1.2 / Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2013, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

1.3 / Předmět soutěžní přehlídky 2013

a) druhové a časové vymezení:
Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, architektury, uměleckých řemesel a vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2011 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

b) obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem design a vizuální komunikace — např. produktový design (sklo, porcelán, oděv, textil, obuv, módní doplňky, nábytek, sanitární předměty, hračky, obaly, svítidla, hudební nástroje atd.), industriální design (doprava, zdravotnictví, strojírenství, technologie aj.), artdesign (šperk, různé předměty aj.), vizuální komunikace (grafický design, užitá, reklamní a volná fotografická tvorba, digitální média), umělecké řemeslo (všechny typy materiálů, knižní vazby ad.), interiérová řešení, architektura, scénografie, design spojený s konstrukčními pracemi (strojírenství, stavitelství, úprava krajiny).

c) formální náležitosti:
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty. Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2 / Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 / Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ.

Středoškolská porota bude složena z jmenovaných středoškolských pedagogů a profesionálních designérů či umělců, vysokoškolská porota z jmenovaných vysokoškolských pedagogů a profesionálních designérů či umělců, národní porota z nezávislých expertů, kurátorů a profesionálních designérů a umělců. Poroty mohou být mezinárodní. Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a spoluvypisovatelů soutěže.

Středoškolská a vysokoškolská porota budou složeny mimojiné podle těchto zásad:
→ členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru/školy se do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce;
→ část poroty tvoří pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění (Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design) v předchozím ročníku soutěže;
→ část poroty tvoří pedagogové škol, s nimiž byla projednána přímá spolupráce (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně);
→ v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků loňského ročníku soutěže;
→ v případě početně silného zastoupení soutěžních prací z oboru vizuální komunikace (grafický design, užitá, reklamní a volná fotografická tvorba, digitální média), vznikne ve středoškolské nebo vysokoškolské porotě samostatná sekce porotců (jmenovaná dle pravidel obdobných ustanovení tohoto článku);
→ stejný postup by byl zvolen v případě oděvního designu, designu obuvi, oděvních doplňků a šperků; designu nábytku a interiéru, oborů sklo a porcelán, produktový a průmyslový design ad.

Složení a práce národní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty ředitel Design Cabinetu CZ. Každá vyzvaná vzdělávací instituce sama podá s přihlédnutím k doporučení ředitele Design Cabinetu CZ návrhy na porotce a jejich náhradníky podle vlastního uvážení.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spoluvypisovatelů soutěže a na webových stránkách vysokých škol a univerzit (které projeví zájem) do konce července 2013.

Členství v porotách je čestné.

2.2 / Způsob hodnocení porot pro univerzity a vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

→ Hodnocení prací bude probíhat elektronickou cestou.
→ Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě), tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a hodnotící tabulky. Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem.
→ Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).
→ Ředitel Design Cabinetu CZ jmenuje tajemníka poroty a jeho zástupce — tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky a pak podle počtu získaných bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na Národní cenu za studentský design. V případě, že nebude jasná bodová hranice pro určení nominací, budou porotcům zaslány nové podklady k dalšímu kolu hodnocení.
→ Tajemník a jeho zástupce odpovídají za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.
→ Členové vysokoškolské a středoškolské poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 10 dnů.
→ Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.
→ Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.
→ Kterýkoliv člen poroty může po ukončení hlasování pomoci při zpracování sčítacích archů a sčítání zkontrolovat.

Kritéria hodnocení pro všechny oblasti designu mimo vizuální komunikace:
→ Původnost, originalita, inovace
→ Technická a technologická vyspělost
→ Soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení
→ Etické, ekologické a sociální aspekty
→ Další aspekty, které budou formulovány porotami

Kritéria pro oblast vizuální komunikace budou porotou stanovena v případě samostatného hodnocení.

2.3 / Postup do národního závěrečného kola soutěže

Vysokoškolská a středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominaci na Národní cenu za studentský design 2013. V závěrečném národním kole soutěže udělí nezávislá národní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) maximálně 10 ocenění ve stupni Dobrý design, 10 ocenění ve stupni Excelentní design a jednu Národní cenu za studentský design 2012.

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spoluorganizujících a partnerských subjektů.

3 / Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 / Způsob financování

Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. I v ročníku 2013 je základem registrační poplatek, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých subjektů.

Pro zajištění soutěže je veden u ČS, a.s. účet Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 145 503 389/0800 nadačního programu Design Cabinet CZ (daný specifickým symbolem soutěže 13.704).

3.2 / Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku, s níž souhlasí vysílající škola (postup kontroly je u jednotlivých vzdělávacích institucí odlišný, princip je popsán v registračním formuláři na www.studentskydesign.cz).

Přihlásí-li student práci samostatně bez doporučení školy, činí registrační poplatek 1500 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na níže uvedený účet (viz odstavec Financování soutěže). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže je 13.704. Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.

Registrační poplatek je možné zaplatit také v hotovosti v Design Cabinetu CZ / Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 31, Praha 1). V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.

4 / Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 / Přihlášky

Podání příhlášky (registrace) probíhá do 25. června 2013 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 / Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního formuláře na webové adrese www.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz předchozí odstavec) do 25. června 2013. Ve výjimečných a odůvodněných případech a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 / Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen na konci srpna. Předpokládaný termín je 6. září 2013 do Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Plakáty se budou předkládat národní porotě společně s nominovanými pracemi.

Práce nejsou pro hodnocení národní porotou pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo exponátů v termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 / Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy Design Cabinetu CZ. Pokud nebudou do měsíce od výzvy vypisovatele vyzvednuty, budou předány do sbírek muzeí zabývajících se designem.

5 / Vyhlášení výsledků a formy prezentace

5.1 / Vyhlášení výsledků a předání cen

a) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předpokládaném termínu 11. 11. 2013 v divadle Disk. Design Cabinet CZ si vyhrazuje změnu místa a termínu, která bude včas oznámena. Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.

b) Tisková konference
Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD/DVD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c) Mediální kampaň
Vyhlašovatel připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.

5.2 / Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních příspěvků soukromých subjektů. Předpokládá se, že i v roce 2013 a 2014 budou výsledky soutěže představeny jak v České republice, tak prostřednictvím Českých center v zahraničí.

5.3 / Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace, v níž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ, webových stránkách Studentský design, na stránkách spolupořádajících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

6 / Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Soutěž je organizována Design Cabinetem CZ, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a spoluvypisovateli soutěže.

Kontakt:
Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1

tel.:
+420 224 225 001
+420 222 245 647
+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková)
+420 775 314 420 (MgA. Jiří Toman)

fax:
+420 224 233 136

e-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz

web:
www.designcabinet.cz

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 / Přihlášky do soutěže

Podání příhlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 / Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz, a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři. Maximální počet souborů obrazových příloh(bez plakátu) je 5. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) — nebo popisek k fotografiím. V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A–Z, a–z, 0–9, – a _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) nás prosím kontaktujte e-mailem (info@studentskydesign.cz).

V případě nominace a postupu do národního kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2013 vyzváni k dodání návrhu:
a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování národní porotou (viz propozice pro národní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje; b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení národní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 / Přílohy k soutěžním pracím

a) Přílohy povinné
Viz příloha č. 1, bod 2.

b) Přílohy doporučené
Doporučenou náležitostí pro nominované práce, které hodnotí národní porota, je anonymizované portfolio maximálně ve formátu A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla — filozofii výrobku či díla (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj. Pro případ prezentace (výstavy) v zahraničí je doporučeno dodat portfolio i v jazyce anglickém. Autorský přístup k této formě prezentace přispívá k atraktivitě soutěžní práce.

c) Souhlas s podmínkami soutěže
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

Soubory ke stažení