Složení porot pro soutěž ve vizuální komunikaci

Už je to tady! Všechny přihlášené práce do soutěže o Národní cenu za studentský design 2014 byly zpracovány a zaslány dvěma porotám: univerzitní a vysokoškolské a porotě pro vyšší odborné školy a střední odborné školy. Podle pravidel soutěže má právo stát se členem poroty každý pedagog, z jehož ateliéru se přihlásí do soutěže více než dvě práce. Další členové porot jsou pak přizvání podle oborů.

Obě poroty ohodnotí všechny práce 1 až 12 body. Sečtené body srovnané s průměrem v jednotlivých kategoriích pak postoupí do nominací. Nominované práce bude hodnotit národní porota složená z profesionálních expertů (odborníci, kurátoři, zástupce významných grafických studií apod.), kteří nepůsobí jako pedagogové.

Porota pro univerzity a vysoké školy

BcA. Vojtěch Aubrecht
M.A. Lenka Baroňová
Mgr. Art. Marcel Benčík, ArtD.
Ing. Michal Bracheň, ArtD.
Mgr. Art. Žaneta Drgová
Doc. PaedDr. Jiří Eliška
Mgr. A. Juraj Horváth
Doc. akad. mal. Pavel Chroma
Prof. akad. mal. Karel Míšek
Pavol Rozložník
M.A. Barabara Šalamounová
MgA. ing. Václav Šlajch
Doc. akad. mal. Michal Slejška
Prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / doc. MgA. Kristina Fišerová

Porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy

Akad. mal. Stanislav Honzík
Akad. mal. Zbyněk Kočvar
PhDr. Jiří Konvalinka
PhDr. Jana Krejzová
BcA. Jan Samec
MgA. Miroslav Roubíček
MgA. Alice Waisserová

Hlavní partner

Heineken

Odborný partner

mmcité

Partner výstavy

Era svět

Partneři

Tescoma Jablotron Polstrin DBK Praha Česká centra GRUND

Produktoví partneři

Tescoma ELTON hodinářská / PRIM ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství E.ON IKEA FINEZZA design Česká centra

Další ceny a finanční odměny udělují

Časopis Architekt Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Nadační fond JUDr. Martina Růžičky Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Ústav konstruování FSI VUT Brno Unie profesionálních designérů České republiky Národní technické muzeum v Praze DBK Praha

Partner tisku

Tiskárna Daniel