Výsledky Národní ceny za studentský design 2016

Tak je to tady! Národní cena za studentský design oslavila letos šestadvacáté výročí! Od roku 2012 je soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Letos se soutěžilo v široké škále vizuální komunikace.

Do letošního ročníku se přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit (z toho 3 zahraničních) a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 27 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 51 prací.

Po zasedání mezinárodní poroty získala

jedna práce Národní cenu za studentský design 2016 * GRAND (Pavel Coufalík/VŠUP)
jedna Národní cenu za studentský design 2016 * JUNIOR (Judita Košťáková/VOŠG a SPŠG Praha),
pět ocenění Excelentní studentský design 2016 (Marek Fanta a Martin Roudenský/FUD UJEP, Lucia Mlynčeková/VŠVU Bratislava, Nikola Klímová/VŠUP, Lenka Štukhejlová/FUD UJEP a Josefína Karlíková /VOŠG a SPŠG Praha)
a sedm cenu Dobrý studentský design 2016 (Tereza Bartošová/ FUD UJEP, Michelle Cndenárová/FMK UTB, Pavel Mrňous/FMK UTB, Veronika Tilšerová/FUD UJEP, Matěj Brnický/VOŠG a SPŠG Praha, Klára Zerzánková/VOŠG Jihlava a Veronika R. Nováková/FMK UTB). – Letos udělila poprvé porota vlastní Cenu mezinárodní poroty. Získala ji Josefína Karlíková/VOŠG a SPŠG Praha.
Poprvé v historii soutěže od roku 1991 získal Národní cenu za studentský design jeden autor podruhé! Pavel Coufalík uspěl v roce 2013 (tehdy ještě jako student FMK UTB) s knihou Zlín a letos s diplomovou prací Orientační systémy v československé socialistické architektuře na VŠUP v Praze.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2016 získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o., výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., roční předplatné časopisů Architekt+, Font a Brand & Stories.

Vítězka Národní ceny za studentský design 2016*JUNIOR obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o., knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR a roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories.

Zvláštní ceny

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, studia a ateliéry, muzea a odborné časopisy.

Cenu Design Exit udělil práci Lenky Štukhejlové/FUD UJEP děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč),
tři vybrané práce získávají Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (celkem ve výši 20 000 Kč) (Maxim Yanbekov/FDU LS ZČU, Anežka Bělohoubková/FDU LS ZČU, Lukáš Dobeš/SUŠ Ostrava).
Vítězná práce Pavla Coufalíka/VŠUP získala dále Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu).
Středoškolská práce Violy Vackové/VOŠG a SPŠG Praha získala Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5000 Kč).
Zvláštní cenu udělila Veronice Hanzlíkové/FUD UJEP Asociace užité grafiky a grafického designu (ve výši 3 000 Kč)).
Nakladatelství Albatros Media, a.s. vybralo dvě knihy, kterým umožní jejich vydání (Tereza Bartošová /FUD UJEP; Lucie Bindíková/FMK UTB). Mimo to odmění knihami ze své produkce vítěze národních cen a excelentních designů a dva vítěze cen veřejnosti (pro jednoho univerzitního a jednoho středoškolského vítěze) (Michaela Klihavcová/FUD UJEP, Štěpán Rubáš/SŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň).
Další profesionální ocenění udělilo brněnské studio ATAK Design (stáž ve studiu a knihu Kobobook) autorské trojici Radce Bartošové, Marku Štimovi a Radku Timoftejovi/FUD UJEP.
Design Cabinet CZ pro svou cenu vybral knihu Jany Hylmarové/FDU LS ZČU (předmět ze soukromé sbírky designu).
Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s.r.o. ocení svými produkty vedle vítězů národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2016 a ocenění Dobrý studentský design 2016.

Žurnalisté udělují každý rok Cenu novinářů (získala ji Michelle Condenárová/FMK UTB).

Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách www.studentskydesign.cz (Michaele Klihavcová/ FUD UJEP, Štěpán Rubáš/ SŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň).

Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Heineken ČR, Architecture Week s.r.o., Grund, a.s., Domu bytové kultury Praha a Jablotron Alarms a. s. a materiálové podpoře firem Česká centra, Elton hodinářská, a.s., ATAK Design, IKEA ČR, s.r.o., Albatros Media a.s., Tescoma s.r.o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořila MgA. Lucie Kaslová. Logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze.

Vyhlašovatel soutěže Design Cabinet CZ je nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Působí v něm především dobrovolníci z řad studentů designu.

Design se nevzdává! To je letošní motto grafického vizuálu soutěže.

Obrazová dokumentace je k vidění na www.studentskydesign.cz

  • Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Design Cabinetu CZ

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce