Složení porot pro soutěž ve vizuální komunikaci

Už je to tady! Všechny přihlášené práce do soutěže o Národní cenu za studentský design 2014 byly zpracovány a zaslány dvěma porotám: univerzitní a vysokoškolské a porotě pro vyšší odborné školy a střední odborné školy. Podle pravidel soutěže má právo stát se členem poroty každý pedagog, z jehož ateliéru se přihlásí do soutěže více než dvě práce. Další členové porot jsou pak přizvání podle oborů.

Obě poroty ohodnotí všechny práce 1 až 12 body. Sečtené body srovnané s průměrem v jednotlivých kategoriích pak postoupí do nominací. Nominované práce bude hodnotit národní porota složená z profesionálních expertů (odborníci, kurátoři, zástupce významných grafických studií apod.), kteří nepůsobí jako pedagogové.

Porota pro univerzity a vysoké školy

BcA. Vojtěch Aubrecht
M.A. Lenka Baroňová
Mgr. Art. Marcel Benčík, ArtD.
Ing. Michal Bracheň, ArtD.
Mgr. Art. Žaneta Drgová
Doc. PaedDr. Jiří Eliška
Mgr. A. Juraj Horváth
Doc. akad. mal. Pavel Chroma
Prof. akad. mal. Karel Míšek
Pavol Rozložník
M.A. Barabara Šalamounová
MgA. ing. Václav Šlajch
Doc. akad. mal. Michal Slejška
Prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / doc. MgA. Kristina Fišerová

Porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy

Akad. mal. Stanislav Honzík
Akad. mal. Zbyněk Kočvar
PhDr. Jiří Konvalinka
PhDr. Jana Krejzová
BcA. Jan Samec
MgA. Miroslav Roubíček
MgA. Alice Waisserová

  • Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Design Cabinetu CZ

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce